demonstrating how to send and receive text messages on the mobile and desktop app

Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w aplikacji Webex Calling w planach taryfowych Cisco.

1

W nagłówku aplikacji kliknij, i wybierz opcję Wyślij wiadomość tekstową.

2

Wprowadź +1 a następnie 10-cyfrowy numer i kliknij Utwórz.

3

Wprowadź wiadomość i kliknijaby wysłać.

1

Przejdź do wiadomości, dotkniji wybierz opcję Wyślij wiadomość tekstową.

2

Wprowadź +1 a następnie 10-cyfrowy numer i dotknij numeru.

Wprowadź 911 lub 988, aby uruchomić aplikację do przesyłania wiadomości na urządzeniu przenośnym.

3

Wprowadź wiadomość i dotknij

1

Przejdź do wiadomości, dotkniji wybierz opcję Wyślij wiadomość tekstową.

2

Wprowadź +1 a następnie 10-cyfrowy numer i dotknij numeru.

Wprowadź 911 lub 988, aby uruchomić aplikację do przesyłania wiadomości na urządzeniu przenośnym.

3

Wprowadź wiadomość i dotknij