demonstrating how to send and receive text messages on the mobile and desktop app

Táto funkcia je momentálne dostupná len v USA a Kanade pre volania cez Webex s volacími plánmi Cisco.

1

V hlavičke aplikácie kliknite naa vyberte si Pošlite textovú správu.

2

Zadajte +1 nasleduje 10-miestne číslo a kliknite Vytvorte.

3

Zadajte svoju správu a klikniteposlať.

1

Ísť do Správy, klepnite naa vyberte Pošlite textovú správu.

2

Zadajte +1 nasleduje 10-miestne číslo a klepnite na číslo.

Zadajte 911 alebo 988, aby ste krížovo spustili aplikáciu na odosielanie správ pre vaše mobilné zariadenie.

3

Zadajte svoju správu a klepnite na

1

Ísť do Správy, klepnite naa vyberte Pošlite textovú správu.

2

Zadajte +1 nasleduje 10-miestne číslo a klepnite na číslo.

Zadajte 911 alebo 988, aby ste krížovo spustili aplikáciu na odosielanie správ pre vaše mobilné zariadenie.

3

Zadajte svoju správu a klepnite na