Ova funkcija je trenutno dostupna samo u SAD i Kanadi za Webex Calling sa Cisco planovima pozivanja.

Možete da šaljete samo poruke sa čistim tekstom.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na i odaberite stavku Pošaljite tekstualnu poruku.

2

Unesite +1 i zatim desetocifreni broj, pa kliknite na Kreiraj.

3

Unesite poruku i kliknite na da biste je poslali.