Ukazatele aktivit jsou ve výchozím nastavení povoleny. Můžete je konfigurovat v místním webovém rozhraní zařízení. Další informace, jak k nim získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového rozhraní zařízení přejděte na kartu Nastavení, vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Configuration > Userinterface Whiteboard > ActivityIndicators (Konfigurace > Uživatelské rozhraní > Tabule > Ukazatele aktivit): on (zapnuto) nebo off (vypnuto).