Indikatori aktivnosti su podrazumevano omogućeni. Možete ih podesiti sa lokalnog veb interfejsa uređaja. Pročitajte članak Podešavanja uređaja za više informacija o tome kako da mu pristupite.

Kada se otvori veb interfejs uređaja, idite na karticu Podešavanje, izaberite Podešavanjai izaberite sledeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > Tableta korisničkoginterfejsa > Indikatori aktivnosti: uključeno ili isključeno.