Aktivitetsindikatorer är aktiverade som standard. Du kan konfigurera dem i enhetens lokala webbgränssnitt . I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När du har öppnat enhetens webbgränssnitt går du vill fliken Konfiguration, väljer Inställningar och sedan följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt Whiteboard > Aktivitetsindikatorer: på eller av.