Wskaźniki aktywności są domyślnie włączone. Możesz je skonfigurować z lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracja urządzenia

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty Konfiguracja i wybierz kolejno opcje Ustawienia i wybierz następującą Konfigurację:

  • Konfiguracja > UserInterface Tablica > ActivityIndicators: wł. lub wył.