Pokazatelji aktivnosti omogućeni su prema zadanim postavkama. Možete ih konfigurirati s lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak o konfiguraciji uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kad se otvori web-sučelje uređaja, otvorite karticu Setup, odaberite Settingsi odaberite sljedeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > UserInterfaceWhiteboard > ActivityIndicators: uključeno ili isključeno.