Než začnete

Aplikace Jabber musí být otevřená v aktivní relaci Řízený přístup. Můžete se naučit spustit relaci Řízený přístup z Podpora Apple.

Jabber musí mít alespoň jeden telefonní hovor, než bude moci fungovat automatické přijetí hovoru. Pokud jste na obnovovací instalaci, uskutečněte telefonní hovor, než se pokusíte zapnout automatické přijetí hovoru.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek a pak přejděte do Nastavení > Možnosti hovoru.

2

Přepněte Automatická odpověď na zap.