Innan du börjar

Jabber måste vara öppen i en aktiv guidad åtkomst-session. Du kan lära dig hur du kan starta en aktiv guidad åtkomst-session i Apple Support.

Jabber måste ha ringt minst ett telefonsamtal innan automatiskt svar kan aktiveras. Om du installerar för första gången ska du ringa ett telefonsamtal innan du försöker aktivera automatiskt svar.

1

Tryck på din profilbild och gå sedan till Inställningar > Samtalsalternativ.

2

Växla Autosvar till på.