Pre nego što počneš

Jabber mora biti otvoren u aktivnoj sesiji vođenog pristupa. Možete da naučite kako da započnete sesiju vođenog pristupa od Apple podrške.

Jabber mora da je napravio bar jedan telefonski poziv pre nego što automatsko odgovaranje može da funkcioniše. Ako ste na svežoj instalaciji, obavite telefonski poziv pre nego što pokušate da uključite automatsko odgovaranje.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim izaberite stavku Postavke > opciju poziva.

2

Prebacivanje automatskog odgovora na.