לפני שתתחיל

ג'אבר צריך להיות פתוח בהפעלה פעילה גישה מודרכת. ניתן ללמוד כיצד להפעיל הפעלת גישה מודרכת מהתמיכה ב-Apple.

ג'אבר צריך לבצע לפחות שיחת טלפון אחת לפני שהמענה האוטומטי יוכל לעבוד. אם אתה מקבל התקנה טרייה, בצע שיחת טלפון לפני שתנסה להפעיל את המענה האוטומטי.

1

הקש על תמונת הפרופיל ולאחר מכן העבר את אפשרות השיחה > הגדרות.

2

להחליף את התשובה האוטומטית ב-on.