V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Nastavení organizace > Zabezpečení a klikněte na možnost Uživatelé mohou spustit aplikaci Webex pouze na mobilních zařízeních chráněných zamknutými obrazovkami.