Iz prikaza klijenta https://admin.webex.comu , pristupite opciji "Podešavanja organizacije" >i kliknite na "Korisnici" mogu da pokrenu samo Aplikacija Webex na mobilnim uređajima zaštićenim zaključanim ekranima.