Från kundvyn i går du till Inställningar > Säkerhet och klickar på Användare kan endast starta Webex-appen på mobila enheter https://admin.webex.com som är skyddade medlåsskärmar.