Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Organisationsinställningar > Säkerhet och klicka på Användare kan endast starta Webex-appen på mobila enheter som är skyddade med låsskärmar.