מתצוגת הלקוח ב https://admin.webex.com- , עבור אל הגדרות > אבטחהולחץ על משתמשים יכולים להפעיל את אפליקציית Webex רק במכשירים ניידים המוגנים באמצעות מסכינעילה.