Zprávy zůstanou ve složce Koš, pokud:

  • Obnovení zprávy. Poté se zpráva přesune zpět do složky Doručená pošta.

  • Vyprázdněte koš.

  • Nechte zprávy v koši po určitou dobu a automaticky se odstraní. Správce určuje, jak dlouho zprávy zůstanou v koši.

Přejděte do hlasové schránky, klikněte na kartu Koš a vyberte Vysypat koš.