Poruke ostaju u mapi Smeće, osim ako:

  • oporaviti poruku. Zatim se poruka vraća u mapu Primljeno.

  • ispraznite smeće.

  • ostavite poruke u otpadu određeno vrijeme i one se automatski uklanjaju. Administrator određuje koliko dugo poruke ostaju u otpadu.

Otvorite govornupoštu, kliknite karticu Smeće, a zatim odaberite Isprazni smeće.