הודעות נשארות בתיקיה ' אשפה ' אלא אם כן אתה:

  • שחזר הודעה. לאחר מכן, ההודעה עוברת בחזרה לתיבת הדואר הנכנסשלך .

  • רוקנו את האשפה שלכם.

  • השאר את ההודעות שלך באשפה למשך זמן מסוים והן מוסרות באופן אוטומטי. מנהל המערכת שלך קובע כמה זמן ההודעות יישארו באשפה שלך.

עבור אל התא הקולי שלך , לחץ על הכרטיסיה אשפה ולאחר מכן בחר פח אשפהריקה.