ההודעות יישארו בתיקיית האשפה שלך אלא אם כן:

  • שחזר הודעה. לאחר מכן, ההודעה חוזרת לתיבת הדואר הנכנס.

  • רוקן את האשפה שלך.

  • השאר את ההודעות שלך בפח האשפה למשך זמן מסוים והן מוסרות באופן אוטומטי. מנהל המערכת קובע כמה זמן הודעות יישארו בפח האשפה שלך.

עבור אל התא הקולי, לחץ על הכרטיסייה 'אשפה ' ולאחר מכן בחר סל אשפה ריקה.