Berichten blijven in uw prullenbakmap , tenzij u:

  • Een bericht herstellen. Vervolgens wordt het bericht weer terug naar uw Postvak IN.

  • Maak uw prullenbak leeg.

  • Laat uw berichten voor een bepaalde tijd in de prullenbak achter. Ze worden automatisch verwijderd. Uw beheerder bepaalt hoelang berichten in de prullenbak blijven.

Ga naar uw voicemail, klik op het tabblad Prullenbak en selecteer Prullenbak leeg maken.