Když resetujete přístup uživatele v Centru řízení, odvoláme přístupový token tohoto uživatele. Po vypršení platnosti přístupového tokenu se zobrazí ikonaAplikace Webexautomaticky odhlásí uživatele.

Pokud potřebujete okamžitě (a trvale) odebrat přístup uživatele, musíte uživateleodstranit.

Odvolání přístupového tokenu uživatele:

1

Přihlaste se k Centru řízení na adrese , přejděte nahttps://admin.webex.com stránku Uživatelé a vyberte osobu.

Stránka s podrobnostmi o uživateli se otevře na kartě Profil uživatele .
2

Na panelu Zabezpečení klikněte na Obnovit přístup.

Během doby vypršení platnosti přístupového tokenu se zobrazí ikonaAplikace Webexautomaticky odhlásí uživatele.

Co dělat dál

Pokud potřebujete změnit dobu vypršení platnosti přístupových tokenů, přečtěte si téma Nastavení zásad tokenu v Centruřízení.

Pokud potřebujete programově resetovat přístup uživatelů, přečtěte si o rozhraní APIpro autorizace.