Når du tilbakestiller en brukers tilgang i Kontrollhub, tilbakekaller vi brukerens tilgangstoken. Når tilgangstokenet utløper, vises dialogboksenWebex-applogger automatisk av brukeren.

Hvis du må fjerne en brukers tilgang umiddelbart (og permanent), må du slette brukeren.

Slik tilbakekaller du en brukers tilgangstoken:

1

Logg på Kontrollhub på https://admin.webex.com, gå til Brukere-siden og velg en person.

Brukerdetaljer-siden åpnes i brukerens Profil-fane .
2

Klikk Tilbakestill tilgang i Sikkerhetspanel .

Innen utløpsperioden for tilgangstokenet erWebex-applogger automatisk av brukeren.

Hva nå?

Hvis du må endre utløpstiden for tilgangstokener, leser du tokenpolicyinnstillinger i Kontrollhub.

Hvis du må tilbakestille brukertilgang programmatisk, kan du lese om API-etfor autorisasjoner.