1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Användare och väljer en person.

2

Klicka på Roller och > säkerhet och klicka på Återställ åtkomst.

Inom 6 timmar loggar Webex automatiskt ut användaren. Du kan ta bort en användare om du vill ta bort användarens åtkomst direkt (och permanent).