Ztlumení a zrušení ztlumení účastníků

Změna možností připojení zvuku

1

Klepněte na Další > Změnit připojenízvuku.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Používat pro zvukinternet – Pokud nemáte připojení Wi-Fi, používejte datový tarif 3G nebo 4G. Pokud se připojíte ke zvukové konferenci, která používá pouze zvuk služby Webex nebo VoIP, používáte širokopásmový zvuk.

   

  Pokud se účastník, který nemá širokopásmové audio připojení, připojí ke schůzce, která používá širokopásmové audio, bude snížena kvalita zvuku pro všechny účastníky. Aplikace Webex Meetings nevydává před snížením kvality žádnou výstražnou zprávu.

 • Zavolejte mi– Zadejte své telefonní číslo, aby vám schůzka zavolala.

   

  Pokud jste v nastavení aplikace povolili možnost Automaticky volat , budete hovory přijímat automaticky.

 • Zavolat – zadejte číslo pro volání, které se zobrazí. Klepnutím na Globální volací čísla zobrazíte seznam telefonních čísel z jiných oblastí.
 • Nepřipojovat zvuk– Opuštění zvukové konference.

Změna možností připojení videa

Pokud během schůzky zapnete video, zobrazí se zelená tečka .

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na Video > Vyměnit kameru a vyberte, zda chcete použít přední nebo zadní kameru zařízení.

2

Chcete-li video vypnout, klepněte na Video a potom klepnutím na Zastavit moje video vypněte.


 

V iPadu je širší tlačítko s textem pro spuštění nebo zastavení videa.

Změna pozadí videa

Během schůzky můžete rozmazat pozadí nebo nastavit virtuální pozadí, aby se účastníci schůzky mohli soustředit na vás. Když změníte pozadí, zůstanete zaostřeni, zatímco vaše okolí se změní.

Další informace o virtuálních pozadích naleznete v tématu Použití virtuálního pozadí v saděWebex Meetings.

Vyhledávání účastníků

Pokud chcete vyhledat účastníky, klepněte na Účastnícia do vyhledávacího pole zadejte jméno účastníka, kterého chcete najít.

Odesílání chatových zpráv

1

Pokud chcete poslat soukromou chatovou zprávu, klepněte na Účastníci a potom na příjemce zprávy.

2

Klepněte na Chat, zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

3

Pokud chcete poslat zprávu všem účastníkům, klepněte na Účastnícia potom na Chat.

4

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

5

Klepnutím na Zpět zavřete okno chatu.

Změna rolí účastníků

1

Pokud chcete změnit něčí roli ve schůzce, klepněte na Účastnícia potom klepněte na účastníka, pro kterého chcete roli změnit.

2

Klepněte na Vytvořit prezentujícího, Nastavit hostitelenebo Vytvořit cohostitele.


 

Pokud při plánování schůzky povolíte možnost Kdokoli může sdílet , mohou účastníci kdykoli sdílet obsah . Jako hostitel naplánované schůzky Webex můžete vypnout kdokoli může sdílet , aby mohl během schůzek sdílet obsah pouze prezentující.

Změna zobrazených jmen účastníků

Jako hostitel můžete změnit zobrazená jména pro uživatele s voláním.

1

Klepněte na ÚčastníciIkona účastníci a potom klepněte na účastníka, u kterého chcete změnit jméno.

2

Klepněte na Změnit jméno a upravte jeho jméno pro lepší identifikaci.


 

Pokud změníte jméno účastníka, změna se projeví u všech účastníků schůzky.

Pozvěte další účastníky

1

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom na Pozvat.

2

Zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat, nebo klepnutím na KontaktyKontakty přidejte účastníky ze svých kontaktů v zařízení.

3

Po dokončení klepněte na Odeslat.

Sdílení a přidávání poznámek k obsahu

Zaznamenat schůzku

Jako hostitel nebo spoluhostitel můžeš zaznamenávat schůzky z mobilního zařízení do cloudu. Po skončení zaznamenané schůzky obdržíte e-mailové oznámení o přístupu k záznamu. Ke svým nahrávkám se dostanete také ze stránky Nahrávky v mobilní aplikaci.


Názvy nahrávek upravíte tak, že přejdete na stránku Nahrávky , klepnete na Dalšía potom na Upravit jméno.

Povolení a zakázání režimu pouze zvuku

V režimu Pouze zvuk zůstanete připojeni ke zvukové části schůzky a nemůžete odesílat ani přijímat video. Tímto způsobem můžete ušetřit životnost baterie zařízení a sebe před rozptýlením během schůzky.

1

Když jste připojení ke zvukové části schůzky, klepněte na Další > režim pouze zvuku.

2

Chcete-li vypnout režim pouze zvuk, klepněte na Zpět nebo přejeďte doprava.


 

Pokud při ztlumení povolíte režim Pouze zvuk, zůstanete ztlumeni.

Aplikace může také zjistit, zda se baterie vašeho zařízení vybije před plánovaným časem ukončení aktivní schůzky, a nabídnout přepnutí do režimu pouze zvuku.

Použití přehledů pro lidi

Zamknutí a odemknutí osobního pokoje

Účastníci nemohou vstoupit do vaší osobní místnosti, když tam nejste. Jakmile vstoupíte do své osobní místnosti, řídíte přístup k tomu, kdo může vstoupit.

Klepněte na Další a pak zapněte nebo vypněte zamykání .


 

Když uzamknete osobní pokoj a účastník vstoupí do lobby, zobrazí se nad účastníkyÚčastnícičervený indikátor .

Zamknutí nebo odemknutí naplánované schůzky

Jako hostitel naplánované schůzky Webex můžete schůzku uzamknout a řídit, kdo se může připojit k vaší schůzce. Tato funkce je k dispozici pro schůzky a školeníWebex.

1

Pokud chcete naplánovanou schůzku uzamknout, klepněte na Další > zamknout schůzku.

2

Pokud chcete naplánovanou schůzku odemknout, klepněte na Další > Odemknout schůzku.

Správa lobby osobních místností

Pokud osobní místnost uzamknete, vy i vaši spoluhostitelé obdržíte oznámení, když se účastníci pokusí připojit ke schůzce. Pokud v předsálí čeká jenom jedna osoba, můžete ji pustit dovnitř nebo ji z oznámení odebrat. Jak více lidí čeká v lobby, oznámení se aktualizuje, aby vám sdělilo, kolik je účastníků, a musíte spravovat lobby z panelu účastníci.

1

Pokud chcete zobrazit účastníky čekající v předsálí osobní místnosti, klepněte na ÚčastníciÚčastnícia potom klepněte na oznámení.

2

Zkontrolujte seznam účastníků, kteří čekají na připojení, a na základě informací vedle svého jména vyberte, koho chcete přijmout nebo odebrat:

 • Interní– Ověřený účastník ve stejné organizaci Webex jako hostitel schůzky.

 • Externí– Ověřený účastník mimo organizaci Webex hostitele schůzky .

 • Neověřeno– Neověřený účastník.


 

Název domény se zobrazí interním a externím účastníkům.

3

Vyberte účastníky, které chcete vpustit, a potom klepněte na Připustit , pokud jim chcete povolit připojení, nebo odebrat , pokud jim chcete v připojení ke schůzce zabránit.

Schůzku můžete dočasně omluvit tak, že ho vyberete na panelu Účastníci a klepnete na Přesunout do lobby.

Opuštění nebo ukončení schůzky

Klepněte na Ukončit nebo opustit schůzku a vyberte jednu z následujících možností:

 • Klepnutím na Opustit schůzku schůzku opusťte.
 • Pokud jsi hostitel, klepni na Opustit schůzku nebo Ukončit schůzku pro všechny.

 

Pokud jste hostitelem schůzky a chcete schůzku opustit, ale nechat ji pokračovat, přiřaďte nejprve oprávnění hostitele jinému účastníkovi.

Pokud jste spolupořadatelem schůzky, můžete schůzku opustit nebo ukončit. Schůzky vás požádají o potvrzení, jestli chcete schůzku ukončit pro všechny.

Ztlumení a zrušení ztlumení účastníků

Změna možností připojení zvuku

1

Klepněte na Další > Změnit připojenízvuku.

2

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Používat pro zvukinternet – Pokud nemáte připojení Wi-Fi, používejte datový tarif 3G nebo 4G. Pokud se připojíte ke zvukové konferenci, která používá pouze zvuk služby Webex nebo VoIP, používáte širokopásmový zvuk.

   

  Pokud se účastník, který nemá širokopásmové audio připojení, připojí ke schůzce, která používá širokopásmové audio, bude snížena kvalita zvuku pro všechny účastníky. Aplikace Webex Meetings nevydává před snížením kvality žádnou výstražnou zprávu.

 • Zavolejte mi– Zadejte své telefonní číslo, aby vám schůzka zavolala.

   

  Pokud jste v nastavení aplikace povolili možnost Automaticky volat , budete hovory přijímat automaticky.

 • Zavolat – zadejte číslo pro volání, které se zobrazí. Klepnutím na Globální volací čísla zobrazíte seznam telefonních čísel z jiných oblastí.
 • Odpojit zvuk– Opustí zvukovou konferenci.

Změna možností připojení videa

Pokud během schůzky zapnete video, zobrazí se zelená tečka .

1

Během hovoru nebo schůzky klepněte na Video > Vyměnit kameru a vyberte, zda chcete použít přední nebo zadní kameru zařízení.

2

Chcete-li video vypnout, klepněte na Video a potom klepnutím na Zastavit moje video vypněte.

Změna pozadí videa

Během schůzky můžete rozmazat pozadí nebo nastavit virtuální pozadí, aby se účastníci schůzky mohli soustředit na vás. Když změníte pozadí, zůstanete zaostřeni, zatímco vaše okolí se změní.

Další informace o virtuálních pozadích naleznete v tématu Použití virtuálního pozadí v saděWebex Meetings.

Vyhledávání účastníků

Pokud chcete vyhledat účastníky, klepněte na Účastnícia do vyhledávacího pole zadejte jméno účastníka, kterého chcete najít.

Odesílání chatových zpráv

1

Pokud chcete poslat soukromou chatovou zprávu, klepněte na Účastníci a potom na příjemce zprávy.

2

Klepněte na Chat, zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

3

Pokud chcete poslat zprávu všem účastníkům, klepněte na Účastnícia potom na Chat.

4

Zadejte zprávu a klepněte na Odeslat.

5

Klepnutím na Zpět zavřete okno chatu.

Změna rolí účastníků

1

Pokud chcete změnit něčí roli ve schůzce, klepněte na Účastnícia potom klepněte na účastníka, pro kterého chcete roli změnit.

2

Klepněte na Vytvořit prezentujícího, Nastavit hostitelenebo Vytvořit cohostitele.


 

Pokud při plánování schůzky povolíte možnost Kdokoli může sdílet , mohou účastníci kdykoli sdílet obsah . Jako hostitel naplánované schůzky Webex můžete vypnout kdokoli může sdílet , aby mohl během schůzek sdílet obsah pouze prezentující.

Změna zobrazených jmen účastníků

Jako hostitel můžete změnit zobrazená jména pro uživatele s voláním.

1

Klepněte na ÚčastníciIkona účastníci a potom klepněte na účastníka, u kterého chcete změnit jméno.

2

Klepněte na Změnit jméno a upravte jeho jméno pro lepší identifikaci.


 

Pokud změníte jméno účastníka, změna se projeví u všech účastníků schůzky.

Pozvěte další účastníky

1

Klepněte na ÚčastníciÚčastníci a potom na Pozvat.

2

Klepněte na Pozvat e-mailema zadejte e-mailové adresy účastníků, které chcete pozvat, nebo klepněte na Vybrat pozvané a přidejte účastníky ze svých kontaktů na svém zařízení.

3

Po dokončení klepněte na Hotovo.

Sdílení a přidávání poznámek k obsahu

Zaznamenat schůzku

Jako hostitel nebo spoluhostitel můžeš zaznamenávat schůzky z mobilního zařízení do cloudu. Po skončení zaznamenané schůzky obdržíte e-mailové oznámení o přístupu k záznamu. Ke svým nahrávkám se dostanete také ze stránky Nahrávky v mobilní aplikaci.


Názvy nahrávek upravíte tak, že přejdete na stránku Nahrávky , klepnete na Další možnostia potom klepnete na Upravit jméno.

Povolení a zakázání režimu pouze zvuku

V režimu Pouze zvuk zůstanete připojeni ke zvukové části schůzky a nemůžete odesílat ani přijímat video. Tímto způsobem můžete ušetřit životnost baterie zařízení a sebe před rozptýlením během schůzky.

1

Když jste připojení ke zvukové části schůzky, klepněte na Další možnosti > Pokročilé > režimpouze zvuk.

2

Chcete-li vypnout režim pouze zvuk, přejeďte prstem doprava.


 

Pokud při ztlumení povolíte režim Pouze zvuk, zůstanete ztlumeni.

Aplikace může také zjistit, zda se baterie vašeho zařízení vybije před plánovaným časem ukončení aktivní schůzky, a nabídnout přepnutí do režimu pouze zvuku.

Použití přehledů pro lidi

Zamknutí a odemknutí osobního pokoje

Účastníci nemohou vstoupit do vaší osobní místnosti, když tam nejste. Jakmile vstoupíte do své osobní místnosti, řídíte přístup k tomu, kdo může vstoupit.

1

Chcete-li osobní pokoj uzamknout, klepněte na Další možnosti> Zamknout.

2

Chcete-li osobní pokoj odemknout, klepněte na Další možnosti> Odemknout místnost.


 

Když uzamknete osobní pokoj a účastník vstoupí do lobby, zobrazí se nad účastníkyÚčastnícičervený indikátor .

Správa lobby osobních místností

Pokud osobní místnost uzamknete, vy i vaši spoluhostitelé obdržíte oznámení, když se účastníci pokusí připojit ke schůzce. Pokud v předsálí čeká jenom jedna osoba, můžete ji pustit dovnitř nebo ji z oznámení odebrat. Jak více lidí čeká v lobby, oznámení se aktualizuje, aby vám sdělilo, kolik je účastníků, a musíte spravovat lobby z panelu účastníci.

1

Pokud chcete zobrazit účastníky čekající v předsálí osobní místnosti, klepněte na ÚčastníciÚčastnícia potom klepněte na oznámení.

2

Zkontrolujte seznam účastníků, kteří čekají na připojení, a na základě informací vedle svého jména vyberte, koho chcete přijmout nebo odebrat:

 • Interní– Ověřený účastník ve stejné organizaci Webex jako hostitel schůzky.

 • Externí– Ověřený účastník mimo organizaci Webex hostitele schůzky .

 • Neověřeno– Neověřený účastník.


 

Název domény se zobrazí interním a externím účastníkům.

3

Vyberte účastníky, které chcete vpustit, a potom klepněte na Připustit , pokud jim chcete povolit připojení, nebo odebrat , pokud jim chcete v připojení ke schůzce zabránit.

Schůzku můžete dočasně omluvit tak, že ho vyberete na panelu Účastníci a klepnete na Přesunout do lobby.

Opuštění nebo ukončení schůzky

Klepněte na Ukončit nebo opustit schůzku a vyberte jednu z následujících možností:

 • Klepnutím na Opustit schůzku schůzku opusťte.
 • Pokud jsi hostitel, klepni na Opustit schůzku nebo Ukončit schůzku pro všechny.

 

Pokud jste hostitelem schůzky a chcete schůzku opustit, ale nechat ji pokračovat, přiřaďte nejprve oprávnění hostitele jinému účastníkovi.

Pokud jste spolupořadatelem schůzky, můžete schůzku opustit nebo ukončit. Schůzky vás požádají o potvrzení, jestli chcete schůzku ukončit pro všechny.