Audio van deelnemers in- en uitschakelen

De opties voor uw audioverbinding wijzigen

1

Tik op Meer > Audioverbinding wijzigen.

2

Kies een van de volgende opties:

 • Internet gebruiken voor audio: gebruik uw 3G- of 4G-data-abonnement, tenzij u zich op een wifinetwerk hebt geplaatst. Wanneer u deel gaat nemen aan audioconferentie die Webex Audio gebruikt of alleen VoIP, gebruikt u wide-band audio.

   

  Als er een deelnemer zonder wide-band-audio deel neemt aan een vergadering die gebruik maakt van wide-band-audio, wordt de audio voor iedereen gedowngraded. Webex Meetings geeft geen waarschuwingsbericht voordat er wordt gedowngraded.

 • Bel mij:voer uw telefoonnummer in om u door de vergadering te laten bellen.

   

  Als u Bel mij automatisch hebt ingeschakeld in de instellingen van uw app, ontvangt u automatisch een oproep.

 • In bellen: voer het inbelnummer dat wordt weergegeven. Tik op Internationale in belnummers om een lijst met in belnummers uit andere regio's weer te geven.
 • Geen verbinding maken met audio: laat de audio audioconferentie.

De opties voor uw videoverbinding wijzigen

Als u tijdens de vergadering uw video inkt, wordt er een groene stip weergegeven .

1

Tik tijdens een gesprek of vergadering op Video of > Swap-camera om te kiezen of u de voor- of achterkant van uw apparaat wilt gebruiken.

2

Als u uw video wilt uitschakelen, tikt u op Videoen tikt u op Mijn video stoppen om uw video uit te schakelen.


 

Er is een bredere knop met tekst die aanwezig is in de iPad om de video te starten of te stoppen.

De achtergrond van uw video wijzigen

Tijdens een vergadering kunt u uw achtergrond vervagen of een virtuele achtergrond instellen zodat deelnemers aan de vergadering de focus op u kunnen houden. Wanneer u de achtergrond wijzigt, blijft u in de focus terwijl de omgeving wordt gewijzigd.

Zie Gebruik een virtuele achtergrond in de Webex Meetings voor meer informatie over virtuele achtergronden.

Zoeken naar deelnemers

U kunt zoeken naar deelnemers door op Deelnemers te tikken en in de zoekbalk de naam in te voeren van de deelnemer die u wilt zoeken.

Chatberichten verzenden

1

Als u een privébericht chatbericht, tikt u op Deelnemers en tikt u vervolgens op de ontvanger van uw bericht.

2

Tik op Chatten, voer uw bericht in en tik op Verzenden.

3

Als u een bericht naar alle deelnemers wilt verzenden, tikt u op Deelnemersen tikt u vervolgens op Chatten.

4

Voer uw bericht in en tik op Verzenden.

5

Tik op Terug om het chatvenster te sluiten.

Deelnemersrollen wijzigen

1

Als u iemands rol in een vergadering wilt wijzigen, tikt u op Deelnemersen tikt u vervolgens op de deelnemer voor wie u de rol wilt wijzigen.

2

Tik op Presentator maken, Host makenof Cohost maken.


 

Als u Iedereen kan delen inschakelen bij het plannen van de vergadering, kunnen deelnemers op elk moment inhoud delen. Als host van een geplande Webex-vergadering kunt u Iedereen kan delen uitschakelen, zodat alleen de presentator tijdens vergaderingen inhoud kan delen.

Weergegeven namen van deelnemers wijzigen

Als host kunt u de weergegeven namen voor in belgebruikers wijzigen.

1

Tik opPictogram Deelnemers Deelnemers en tik vervolgens op de deelnemer van wie u de naam wilt wijzigen.

2

Tik op Naam wijzigen en bewerk de naam voor betere identificatie.


 

Als u de naam van een deelnemer wijzigt, wordt deze wijziging weergegeven voor alle deelnemers aan de vergadering.

Meer deelnemers uitnodigen

1

Tik op DeelnemersDeelnemers en tik vervolgens op Uitnodigen.

2

Typ de e-mailadressen van de deelnemers die u wilt Contacten uitnodigen of tik op Contactpersonen om deelnemers vanuit uw contactpersonen toe te voegen op uw apparaat.

3

Tik op Verzenden als u klaar bent.

Inhoud delen en annoteren

Een vergadering opnemen

Als host of cohost kunt u vergaderingen van uw mobiele apparaat naar de cloud opnemen. Zodra de vergadering die u opneemt, wordt beëindigd, ontvangt u een e-mailmelding over de toegang tot de opname. U hebt ook toegang tot uw opnamen vanaf de pagina Opnamen in de mobiele app.


Bewerk de opnamenamen door naar de pagina Opnamen te gaan, op Meerte tikken en vervolgens op Naam bewerken te tikken.

Modus voor alleen audio in- en uitschakelen

In de alleen-audiomodus blijft u verbonden met het audiogedeelte van een vergadering en kunt u geen video verzenden of ontvangen. Zo kunt u de batterijduur van uw apparaat en uzelf besparen door afleiding tijdens de vergadering.

1

Als u verbonden bent met het audiogedeelte van de vergadering, tikt u op Meer > -alleen-audiomodus.

2

Als u de modus Alleen audio wilt uitschakelen, tikt u op Terug of veegt u naar rechts.


 

Als u de modus Alleen audio inschakelen terwijl deze is gedempt, blijft u gedempt.

De app kan ook detecteren of de batterij van uw apparaat bijna is opgelopen vóór de geplande eindtijd van een actieve vergadering. Daarnaast kan worden aangeboden om over te schakelen naar de modus Alleen audio.

De People Insights

Uw persoonlijke ruimte vergrendelen en ontgrendelen

Deelnemers kunnen uw persoonlijke ruimte niet betreden als u er niet bent. Zodra u uw persoonlijke ruimte betreedt, kunt u bepalen wie toegang heeft.

Tik op Meer en schakel ruimte vergrendelen in of uit.


 

Wanneer u uw persoonlijke ruimte vergrendelt en een deelnemer de lobby betreedt, verschijnt er een rode indicator boven DeelnemersDeelnemers.

Een scherm vergrendelen of geplande vergadering

Als host van een geplande Webex-vergadering kunt u uw vergadering vergrendelen om te bepalen wie aan uw vergadering kan deelnemen. Deze functie is beschikbaar voor Meetings en Webex Training.

1

Als u uw scherm wilt geplande vergadering, tikt u op Meer > Vergadering vergrendelen.

2

Tik op Meer om geplande vergadering ontgrendelen en > ontgrendelen.

De lobby van uw persoonlijke ruimte beheren

Als u uw persoonlijke ruimte vergrendelt, ontvangen u en uw co-host een melding wanneer deelnemers proberen deel te nemen aan de vergadering. Als er maar één persoon in de lobby wacht, kunt u deze binnen laten of verwijderen uit de melding. Terwijl er meer mensen in de lobby wachten, wordt de melding bijgewerkt om u te laten weten hoeveel deelnemers er zijn en moet u de lobby beheren vanuit het deelvenster Deelnemers.

1

Als u wilt zien welke deelnemers in de lobby van uw persoonlijke ruimte wachten, tikt u op DeelnemersDeelnemersen tikt u vervolgens op de melding.

2

Controleer de lijst van deelnemers die in de wacht staan om deel te nemen en kies wie wordt toe gegeven of verwijderd op basis van de informatie naast hun naam:

 • Intern: geverifieerde deelnemer binnen dezelfde Webex-organisatie als de vergaderinghost.

 • Extern: geverifieerde deelnemer buiten de Webex-organisatie van de host van de vergadering.

 • Niet geverifieerd: een niet-geverifieerde deelnemer.


 

De domeinnaam wordt weergegeven voor interne en externe deelnemers.

3

Selecteer de deelnemers die u wilt toelaten en tik vervolgens op Binnen zodat ze kunnen deelnemen aan de vergadering of op Verwijderen kunnen deelnemen om te voorkomen dat ze aan de vergadering deelnemen.

U kunt tijdelijk iemand van een vergadering selecteren door ze te selecteren in het deelvenster Deelnemers en op Naar lobby te tikken.

Een vergadering verlaten of beëindigen

Tik op Vergadering beëindigen of verlaten en kies een van de volgende opties:

 • Tik op Vergadering verlaten om de vergadering te verlaten.
 • Als u de host bent, tikt u op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor iedereen.

 

Als u de host van een vergadering bent en de vergadering wilt verlaten maar wilt doorgaan, moet u eerst een andere deelnemer hostrechten toewijzen.

Als u de co-host van een vergadering bent, kunt u de vergadering verlaten of beëindigen. Meetings vraagt u om te bevestigen of u de vergadering voor iedereen wilt beëindigen.

Audio van deelnemers in- en uitschakelen

De opties voor uw audioverbinding wijzigen

1

Tik op Meer > Audioverbinding wijzigen.

2

Kies een van de volgende opties:

 • Internet gebruiken voor audio: gebruik uw 3G- of 4G-data-abonnement, tenzij u zich op een wifinetwerk hebt geplaatst. Wanneer u deel gaat nemen aan audioconferentie die Webex Audio gebruikt of alleen VoIP, gebruikt u wide-band audio.

   

  Als er een deelnemer zonder wide-band-audio deel neemt aan een vergadering die gebruik maakt van wide-band-audio, wordt de audio voor iedereen gedowngraded. Webex Meetings geeft geen waarschuwingsbericht voordat er wordt gedowngraded.

 • Bel mij:voer uw telefoonnummer in om u door de vergadering te laten bellen.

   

  Als u Bel mij automatisch hebt ingeschakeld in de instellingen van uw app, ontvangt u automatisch een oproep.

 • In bellen: voer het inbelnummer dat wordt weergegeven. Tik op Internationale in belnummers om een lijst met in belnummers uit andere regio's weer te geven.
 • Verbinding met audio verbreken: Verlaat audioconferentie.

De opties voor uw videoverbinding wijzigen

Als u tijdens de vergadering uw video inkt, wordt er een groene stip weergegeven .

1

Tik tijdens een gesprek of vergadering op Video of > Swap-camera om te kiezen of u de voor- of achterkant van uw apparaat wilt gebruiken.

2

Als u uw video wilt uitschakelen, tikt u op Videoen tikt u op Mijn video stoppen om uw video uit te schakelen.

De achtergrond van uw video wijzigen

Tijdens een vergadering kunt u uw achtergrond vervagen of een virtuele achtergrond instellen zodat deelnemers aan de vergadering de focus op u kunnen houden. Wanneer u de achtergrond wijzigt, blijft u in de focus terwijl de omgeving wordt gewijzigd.

Zie Gebruik een virtuele achtergrond in de Webex Meetings voor meer informatie over virtuele achtergronden.

Zoeken naar deelnemers

U kunt zoeken naar deelnemers door op Deelnemers te tikken en in de zoekbalk de naam in te voeren van de deelnemer die u wilt zoeken.

Chatberichten verzenden

1

Als u een privébericht chatbericht, tikt u op Deelnemers en tikt u vervolgens op de ontvanger van uw bericht.

2

Tik op Chatten, voer uw bericht in en tik op Verzenden.

3

Als u een bericht naar alle deelnemers wilt verzenden, tikt u op Deelnemers en tikt u vervolgens op Chatten.

4

Voer uw bericht in en tik op Verzenden.

5

Tik op Terug om het chatvenster te sluiten.

Deelnemersrollen wijzigen

1

Als u iemands rol in een vergadering wilt wijzigen, tikt u op Deelnemersen tikt u vervolgens op de deelnemer voor wie u de rol wilt wijzigen.

2

Tik op Presentator maken, Host makenof Cohost maken.


 

Als u Iedereen kan delen inschakelen bij het plannen van de vergadering, kunnen deelnemers op elk moment inhoud delen. Als host van een geplande Webex-vergadering kunt u Iedereen kan delen uitschakelen, zodat alleen de presentator tijdens vergaderingen inhoud kan delen.

Weergegeven namen van deelnemers wijzigen

Als host kunt u de weergegeven namen voor in belgebruikers wijzigen.

1

Tik opPictogram Deelnemers Deelnemers en tik vervolgens op de deelnemer van wie u de naam wilt wijzigen.

2

Tik op Naam wijzigen en bewerk de naam voor betere identificatie.


 

Als u de naam van een deelnemer wijzigt, wordt deze wijziging weergegeven voor alle deelnemers aan de vergadering.

Meer deelnemers uitnodigen

1

Tik op DeelnemersDeelnemers en tik vervolgens op Uitnodigen.

2

Tik op Uitnodigen via e-mail en voer de e-mailadressen in van de deelnemers die u wilt uitnodigen of tik op Genodigden selecteren om deelnemers toe te voegen vanuit uw contactpersonen op uw apparaat.

3

Als u klaar bent, tikt u op Gereed.

Inhoud delen en annoteren

Een vergadering opnemen

Als host of cohost kunt u vergaderingen van uw mobiele apparaat naar de cloud opnemen. Zodra de vergadering die u opneemt, wordt beëindigd, ontvangt u een e-mailmelding over de toegang tot de opname. U hebt ook toegang tot uw opnamen vanaf de pagina Opnamen in de mobiele app.


U kunt opnamenamen bewerken door naar de pagina Opnamen te gaan, op Meeropties te tikken en vervolgens op Naam bewerken te tikken.

Modus voor alleen audio in- en uitschakelen

In de alleen-audiomodus blijft u verbonden met het audiogedeelte van een vergadering en kunt u geen video verzenden of ontvangen. Zo kunt u de batterijduur van uw apparaat en uzelf besparen door afleiding tijdens de vergadering.

1

Als u verbonden bent met het audiogedeelte van de vergadering, tikt u op Meer > voor Geavanceerde > alleen-audiomodus.

2

Als u de modus alleen audio wilt uitschakelen, veegt u naar rechts.


 

Als u de modus Alleen audio inschakelen terwijl deze is gedempt, blijft u gedempt.

De app kan ook detecteren of de batterij van uw apparaat bijna is opgelopen vóór de geplande eindtijd van een actieve vergadering. Daarnaast kan worden aangeboden om over te schakelen naar de modus Alleen audio.

De People Insights

Uw persoonlijke ruimte vergrendelen en ontgrendelen

Deelnemers kunnen uw persoonlijke ruimte niet betreden als u er niet bent. Zodra u uw persoonlijke ruimte betreedt, kunt u bepalen wie toegang heeft.

1

Als u uw persoonlijke ruimte wilt vergrendelen, tikt u op Meer > Ruimte vergrendelen.

2

Als u uw persoonlijke ruimte wilt ontgrendelen, tikt u op Meer> Ruimte ontgrendelen.


 

Wanneer u uw persoonlijke ruimte vergrendelt en een deelnemer de lobby betreedt, verschijnt er een rode indicator boven DeelnemersDeelnemers.

De lobby van uw persoonlijke ruimte beheren

Als u uw persoonlijke ruimte vergrendelt, ontvangen u en uw co-host een melding wanneer deelnemers proberen deel te nemen aan de vergadering. Als er maar één persoon in de lobby wacht, kunt u deze binnen laten of verwijderen uit de melding. Terwijl er meer mensen in de lobby wachten, wordt de melding bijgewerkt om u te laten weten hoeveel deelnemers er zijn en moet u de lobby beheren vanuit het deelvenster Deelnemers.

1

Als u wilt zien welke deelnemers in de lobby van uw persoonlijke ruimte wachten, tikt u op DeelnemersDeelnemersen tikt u vervolgens op de melding.

2

Controleer de lijst van deelnemers die in de wacht staan om deel te nemen en kies wie wordt toe gegeven of verwijderd op basis van de informatie naast hun naam:

 • Intern: geverifieerde deelnemer binnen dezelfde Webex-organisatie als de vergaderinghost.

 • Extern: geverifieerde deelnemer buiten de Webex-organisatie van de host van de vergadering.

 • Niet geverifieerd: een niet-geverifieerde deelnemer.


 

De domeinnaam wordt weergegeven voor interne en externe deelnemers.

3

Selecteer de deelnemers die u wilt toelaten en tik vervolgens op Binnen zodat ze kunnen deelnemen aan de vergadering of op Verwijderen kunnen deelnemen om te voorkomen dat ze aan de vergadering deelnemen.

U kunt tijdelijk iemand van een vergadering selecteren door ze te selecteren in het deelvenster Deelnemers en op Naar lobby te tikken.

Een vergadering verlaten of beëindigen

Tik op Vergadering beëindigen of verlaten en kies een van de volgende opties:

 • Tik op Vergadering verlaten om de vergadering te verlaten.
 • Als u de host bent, tikt u op Vergadering verlaten of Vergadering beëindigen voor iedereen.

 

Als u de host van een vergadering bent en de vergadering wilt verlaten maar wilt doorgaan, moet u eerst een andere deelnemer hostrechten toewijzen.

Als u de co-host van een vergadering bent, kunt u de vergadering verlaten of beëindigen. Meetings vraagt u om te bevestigen of u de vergadering voor iedereen wilt beëindigen.