Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia uczestników

Zmienianie opcji połączenia audio

1

Stuknij kolejno opcje Więcej > Zmień połączenieaudio.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Korzystaj z Internetu jako audio– korzystaj z planu taryfowego 3G lub 4G, chyba że masz połączenie Wi-Fi. Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie do Ciebie zadzwoniło.

   

  Jeśli w ustawieniach aplikacji włączono funkcję Automatycznie dzwoń do mnie , połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń — wprowadź wyświetlony numer połączenia. Stuknij opcję Globalne numery połączeń, aby wyświetlić listę numerów połączeń z innych regionów.
 • Nie podłączaj dźwięku— opuść konferencję audio.

Zmienianie opcji połączenia wideo

Jeśli podczas spotkania włączysz wideo, zostanie wyświetlona zielona kropka .

1

Podczas rozmowy lub spotkania stuknij pozycję Wideo > Zamień kamerę , aby wybrać użytkownika przedniej lub tylnej kamery urządzenia.

2

Aby wyłączyć wideo, stuknij w Wideo, a następnie stuknij w Zatrzymaj mój film, aby wyłączyć wideo.


 

W iPadzie znajduje się szerszy przycisk z tekstem, aby rozpocząć lub zatrzymać wideo.

Zmienianie tła filmu

Podczas spotkania możesz rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Kiedy zmieniasz tło, pozostajesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie jest zmienione.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tła wirtualnego, zobacz Używanie tła wirtualnego w pakiecie Webex Meetings.

Wyszukiwanie uczestników

Aby wyszukać uczestników, naciśnij pozycję Uczestnicyi na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłanie wiadomości na czacie

1

Aby wysłać prywatną wiadomość na czacie, stuknij pozycję Uczestnicy , a następnie naciśnij adresata wiadomości.

2

Stuknij opcję Czat, wpisz wiadomość, a następnie stuknij opcję Wyślij.

3

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, naciśnij pozycję Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Czat.

4

Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij.

5

Dotknij opcji Wstecz , aby zamknąć okno czatu.

Zmienianie ról uczestników

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, naciśnij pozycję Uczestnicy, a następnie naciśnij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Stuknij opcję Utwórz prezentera, Utwórz hostalub Ustaw jako współgospodarza.


 

Jeśli włączysz opcję Każdy może udostępniać podczas planowania spotkania, uczestnicy będą mogli udostępniać zawartość w dowolnym momencie. Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz wyłączyć opcję Każdy może udostępniać , aby umożliwić tylko osobie prowadzącej udostępnianie zawartości podczas spotkań.

Zmienianie wyświetlanych imion i nazwisk uczestników

Jako host możesz zmienić wyświetlane nazwy użytkowników wywołujących.

1

Naciśnij pozycję UczestnicyIkona uczestników , a następnie naciśnij uczestnika, dla którego chcesz zmienić nazwę.

2

Stuknij opcję Zmień nazwę, a następnie edytuj nazwę tej osoby, aby uzyskać lepszą identyfikację.


 

Jeśli zmienisz nazwę uczestnika, zmiana zostanie odzwierciedlona dla wszystkich uczestników spotkania.

Zaproś więcej uczestników

1

Naciśnij pozycję Uczestnicy , a następnie naciśnij pozycję UczestnicyZaproś.

2

Wpisz adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub stuknij pozycję KontaktyKontakty , aby dodać uczestników z kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu kliknij Wyślij.

Udostępnianie zawartości i dodawanie do niej adnotacji

Nagraj spotkanie

Jako gospodarz lub współgospodarz możesz nagrywać spotkania z urządzenia mobilnego do chmury. Po zakończeniu nagrywanego spotkania otrzymasz powiadomienie e-mail o dostępie do nagrania. Dostęp do nagrań można również uzyskać ze strony Nagrania w aplikacji mobilnej.


Edytuj nazwy nagrań, przechodząc na stronę Nagrania , naciskając pozycję Więcej, a następnie naciskając pozycję Edytuj nazwę.

Włączanie i wyłączanie trybu tylko audio

W trybie tylko audio pozostajesz połączony z częścią audio spotkania i nie możesz wysyłać ani odbierać wideo. W ten sposób możesz oszczędzać baterię swojego urządzenia i siebie przed rozproszeniem uwagi podczas spotkania.

1

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania naciśnij pozycję Więcej > trybie tylko audio.

2

Aby wyłączyć tryb tylko audio, stuknij w Wstecz lub przesuń palcem w prawo.


 

Jeśli włączysz tryb tylko audio podczas wyciszenia, pozostaniesz wyciszony.

Aplikacja może również wykryć, czy bateria urządzenia wyczerpie się przed zaplanowanym zakończeniem aktywnego spotkania, i zaoferować przejście do trybu tylko audio.

Korzystanie ze statystyk osób

Zablokuj i odblokuj swój pokój osobisty

Uczestnicy nie mogą wejść do Twojego pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego kontrolujesz dostęp do tego, kto może wejść.

Stuknij pozycję Więcej, a następnie włącz lub wyłącz opcję Zablokuj pomieszczenie .


 

Gdy zablokujesz swój pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do lobby, nad uczestnikamiUczestnicypojawi się czerwony wskaźnik.

Blokowanie lub odblokowywanie zaplanowanego spotkania

Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz zablokować spotkanie, aby kontrolować, kto może dołączyć do spotkania. Ta funkcja jest dostępna dla spotkań i szkoleńWebex.

1

Aby zablokować zaplanowane spotkanie, naciśnij pozycję Więcej > Zablokuj spotkanie.

2

Aby odblokować zaplanowane spotkanie, naciśnij pozycję Więcej > Odblokuj spotkanie.

Zarządzanie lobby pokoju osobistego

Jeśli zamkniesz swój pokój osobisty, Ty i Twoi współgospodarze otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. Ponieważ coraz więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie aktualizuje się, aby poinformować Cię, ilu jest uczestników, i musisz zarządzać lobby z panelu Uczestnicy.

1

Aby zobaczyć uczestników oczekujących w poczekalni pokoju osobistego, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicy, a następnie naciśnij powiadomienie.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć, na podstawie informacji obok ich imienia i nazwiska:

 • Wewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik w tej samej organizacji Webex co gospodarz spotkania.

 • Zewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik spoza organizacji Webex gospodarza spotkania.

 • Niezweryfikowany— nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla uczestników wewnętrznych i zewnętrznych .

3

Wybierz uczestników, których chcesz wpuścić, a następnie naciśnij pozycję Wpuść , aby zezwolić im na dołączenie, lub Usuń , aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo wykluczyć kogoś ze spotkania, wybierając tę osobę z panelu Uczestnicy i stukając opcję Przenieś do poczekalni.

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Naciśnij pozycję Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Naciśnij pozycję Opuść spotkanie , aby je opuścić.
 • Jeśli jesteś gospodarzem, naciśnij pozycję Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich.

 

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz opuścić spotkanie, ale pozwól mu kontynuować, najpierw przypisz uprawnienia innego uczestnika gospodarza.

Jeśli jesteś współgospodarzem spotkania, możesz je opuścić lub zakończyć. Aplikacja Spotkania prosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.

Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia uczestników

Zmienianie opcji połączenia audio

1

Stuknij kolejno opcje Więcej > Zmień połączenieaudio.

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Korzystaj z Internetu jako audio– korzystaj z planu taryfowego 3G lub 4G, chyba że masz połączenie Wi-Fi. Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie— wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie do Ciebie zadzwoniło.

   

  Jeśli w ustawieniach aplikacji włączono funkcję Automatycznie dzwoń do mnie , połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń — wprowadź wyświetlony numer połączenia. Stuknij opcję Globalne numery połączeń, aby wyświetlić listę numerów połączeń z innych regionów.
 • Odłącz dźwięk— opuść konferencję audio.

Zmienianie opcji połączenia wideo

Jeśli podczas spotkania włączysz wideo, zostanie wyświetlona zielona kropka .

1

Podczas rozmowy lub spotkania stuknij pozycję Wideo > Zamień kamerę , aby wybrać użytkownika przedniej lub tylnej kamery urządzenia.

2

Aby wyłączyć wideo, stuknij w Wideo, a następnie stuknij w Zatrzymaj mój film, aby wyłączyć wideo.

Zmienianie tła filmu

Podczas spotkania możesz rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Kiedy zmieniasz tło, pozostajesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie jest zmienione.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tła wirtualnego, zobacz Używanie tła wirtualnego w pakiecie Webex Meetings.

Wyszukiwanie uczestników

Aby wyszukać uczestników, naciśnij pozycję Uczestnicyi na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłanie wiadomości na czacie

1

Aby wysłać prywatną wiadomość na czacie, stuknij pozycję Uczestnicy , a następnie naciśnij adresata wiadomości.

2

Stuknij opcję Czat, wpisz wiadomość, a następnie stuknij opcję Wyślij.

3

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, naciśnij pozycję Uczestnicy, a następnie naciśnij pozycję Czat.

4

Wpisz wiadomość i dotknij opcji Wyślij.

5

Dotknij opcji Wstecz , aby zamknąć okno czatu.

Zmienianie ról uczestników

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, naciśnij pozycję Uczestnicy, a następnie naciśnij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Stuknij opcję Utwórz prezentera, Utwórz hostalub Ustaw jako współgospodarza.


 

Jeśli włączysz opcję Każdy może udostępniać podczas planowania spotkania, uczestnicy będą mogli udostępniać zawartość w dowolnym momencie. Jako gospodarz zaplanowanego spotkania Webex możesz wyłączyć opcję Każdy może udostępniać , aby umożliwić tylko osobie prowadzącej udostępnianie zawartości podczas spotkań.

Zmienianie wyświetlanych imion i nazwisk uczestników

Jako host możesz zmienić wyświetlane nazwy użytkowników wywołujących.

1

Naciśnij pozycję UczestnicyIkona uczestników , a następnie naciśnij uczestnika, dla którego chcesz zmienić nazwę.

2

Stuknij opcję Zmień nazwę, a następnie edytuj nazwę tej osoby, aby uzyskać lepszą identyfikację.


 

Jeśli zmienisz nazwę uczestnika, zmiana zostanie odzwierciedlona dla wszystkich uczestników spotkania.

Zaproś więcej uczestników

1

Naciśnij pozycję Uczestnicy , a następnie naciśnij pozycję UczestnicyZaproś.

2

Naciśnij pozycję Zaproś przez e-mail, a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub naciśnij pozycję Wybierz zaproszone osoby, aby dodać uczestników z kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Udostępnianie zawartości i dodawanie do niej adnotacji

Nagraj spotkanie

Jako gospodarz lub współgospodarz możesz nagrywać spotkania z urządzenia mobilnego do chmury. Po zakończeniu nagrywanego spotkania otrzymasz powiadomienie e-mail o dostępie do nagrania. Dostęp do nagrań można również uzyskać ze strony Nagrania w aplikacji mobilnej.


Edytuj nazwy nagrań, przechodząc na stronę Nagrania , naciskając pozycję Więcej opcji, a następnie naciskając pozycję Edytuj nazwę.

Włączanie i wyłączanie trybu tylko audio

W trybie tylko audio pozostajesz połączony z częścią audio spotkania i nie możesz wysyłać ani odbierać wideo. W ten sposób możesz oszczędzać baterię swojego urządzenia i siebie przed rozproszeniem uwagi podczas spotkania.

1

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania naciśnij pozycję Więcej opcji > trybie Advanced > Audio-only Mode( (Zaawansowane > trybtylko audio).

2

Aby wyłączyć tryb tylko audio, przesuń palcem w prawo.


 

Jeśli włączysz tryb tylko audio podczas wyciszenia, pozostaniesz wyciszony.

Aplikacja może również wykryć, czy bateria urządzenia wyczerpie się przed zaplanowanym zakończeniem aktywnego spotkania, i zaoferować przejście do trybu tylko audio.

Korzystanie ze statystyk osób

Zablokuj i odblokuj swój pokój osobisty

Uczestnicy nie mogą wejść do Twojego pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego kontrolujesz dostęp do tego, kto może wejść.

1

Aby zablokować pokój osobisty, kliknij Więcej opcji > Zablokuj pokój.

2

Aby odblokować pokój osobisty, dotknij więcej opcji > Odblokuj pokój.


 

Gdy zablokujesz swój pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do lobby, nad uczestnikamiUczestnicypojawi się czerwony wskaźnik.

Zarządzanie lobby pokoju osobistego

Jeśli zamkniesz swój pokój osobisty, Ty i Twoi współgospodarze otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. Ponieważ coraz więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie aktualizuje się, aby poinformować Cię, ilu jest uczestników, i musisz zarządzać lobby z panelu Uczestnicy.

1

Aby zobaczyć uczestników oczekujących w poczekalni pokoju osobistego, naciśnij pozycję UczestnicyUczestnicy, a następnie naciśnij powiadomienie.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć, na podstawie informacji obok ich imienia i nazwiska:

 • Wewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik w tej samej organizacji Webex co gospodarz spotkania.

 • Zewnętrzny— uwierzytelniony uczestnik spoza organizacji Webex gospodarza spotkania.

 • Niezweryfikowany— nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla uczestników wewnętrznych i zewnętrznych .

3

Wybierz uczestników, których chcesz wpuścić, a następnie naciśnij pozycję Wpuść , aby zezwolić im na dołączenie, lub Usuń , aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo wykluczyć kogoś ze spotkania, wybierając tę osobę z panelu Uczestnicy i stukając opcję Przenieś do poczekalni.

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Naciśnij pozycję Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Naciśnij pozycję Opuść spotkanie , aby je opuścić.
 • Jeśli jesteś gospodarzem, naciśnij pozycję Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich.

 

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania i chcesz opuścić spotkanie, ale pozwól mu kontynuować, najpierw przypisz uprawnienia innego uczestnika gospodarza.

Jeśli jesteś współgospodarzem spotkania, możesz je opuścić lub zakończyć. Aplikacja Spotkania prosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.