Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia uczestników

Zmień opcje połączenia audio

1

Dotknij Więcej > Zmień połączenie audio .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj Internetu do audio — Użyj planu transmisji danych 3G lub 4G, chyba że korzystasz z Wi-Fi . Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie — wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie się z Tobą skontaktowało.

   

  Jeśli włączono Automatycznie zadzwoń do mnie w ustawieniach aplikacji połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń — wprowadź wyświetlony numer dostępowy. Dotknij Globalne numery dostępowe , aby wyświetlić listę numerów dostępowych z innych regionów.
 • Nie podłączaj dźwięku — Opuść konferencję audio.

Zmiana opcji połączenia wideo

Jeśli podczas spotkania włączysz wideo, zostanie wyświetlona zielona kropka .

1

Podczas połączenia lub spotkania dotknij Wideo > Zamień kamerę aby wybrać używanie przedniej lub tylnej kamery urządzenia.

2

Aby wyłączyć wideo, dotknij Wideo , a następnie dotknij Zatrzymaj mój film aby wyłączyć wideo.


 

Na iPadzie znajduje się szerszy przycisk z tekstem do uruchamiania lub zatrzymywania wideo.

Zmień tło wideo

Podczas spotkania można rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Gdy zmienisz tło, pozostaniesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie zostanie zmienione.

Aby uzyskać więcej informacji na temat teł wirtualnych, zobacz Korzystanie z wirtualnego tła w pakiecie Webex Meetings .

Wyszukaj uczestników

Aby wyszukać uczestników, dotknij Uczestnicy i na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłaj wiadomości na czacie

1

Aby wysłać prywatną wiadomość czatu, dotknij Uczestnicy a następnie stuknij adresata wiadomości.

2

Dotknij Czat , wprowadź wiadomość i dotknij Wyślij .

3

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, dotknij Czat .


 
Odbiorcą jest domyślnie wszyscy.
4

Wprowadź wiadomość i dotknij Wyślij .

5

Dotknij Wstecz aby zamknąć okno czatu.

Zmień role uczestników

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, dotknij Uczestnicy , a następnie dotknij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Dotknij Ustaw prezentera , Ustaw jako prowadzącego , lub Ustaw współprowadzącego .


 

Jeśli włączysz Każdy może udostępniać podczas planowania spotkania uczestnicy mogą: udostępnianie treści w dowolnym momencie. Jako prowadzący zaplanowane spotkanie Webex możesz wyłączyć Każdy może udostępniać aby umożliwić udostępnianie zawartości podczas spotkań tylko prezenterowi.

Zmień wyświetlane nazwy uczestników

Jako prowadzący możesz zmienić wyświetlane nazwy użytkowników dodzwaniających.

1

Dotknij UczestnicyIkona uczestników a następnie stuknij uczestnika, którego nazwę chcesz zmienić.

2

Dotknij Zmień nazwę a następnie edytuj ich nazwę w celu lepszej identyfikacji.


 

Zmiana nazwy uczestnika zostanie odzwierciedlona u wszystkich uczestników spotkania.

Zaproś więcej uczestników

1

Dotknij UczestnicyUczestnicy a następnie dotknij Zaproś .

2

Wpisz adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub dotknij KontaktyKontakty aby dodać uczestników z kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu dotknij Wyślij .

Udostępnianie i dodawanie adnotacji do treści

Nagraj spotkanie

Jako prowadzący lub współprowadzący możesz nagrywaj spotkania z urządzenia mobilnego do chmury . Po zakończeniu nagranego spotkania otrzymasz powiadomienie e-mail o dostępie do nagrania. Dostęp do nagrań można również uzyskać z poziomu Nagrania w aplikacji mobilnej.


 

Edytuj nazwy nagrań, przechodząc do Nagrania strona, dotykanie Więcej , a następnie dotykając Edytuj nazwę .

Włączanie i wyłączanie trybu tylko audio

W trybie Tylko dźwięk pozostajesz połączony z częścią audio spotkania i nie możesz wysyłać ani odbierać wideo. W ten sposób możesz wydłużyć czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć czas trwania spotkania.

1

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania dotknij Więcej > Tryb tylko audio .

2

Aby wyłączyć tryb Tylko dźwięk, dotknij Wstecz lub przesuń palcem w prawo.


 

Jeśli włączysz tryb Tylko dźwięk, gdy jest wyciszony, pozostaniesz wyciszony.

Aplikacja może również wykryć, czy bateria urządzenia wyczerpie się przed zaplanowaną godziną zakończenia aktywnego spotkania, i zaproponować przełączenie na tryb Tylko dźwięk.

Użyj People Insights

Blokowanie i odblokowywanie pokoju osobistego

Uczestnicy nie mogą wejść do pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego możesz kontrolować dostęp.

Dotknij Więcej a następnie przełącz Zamknij pokój włączone lub wyłączone.


 

Gdy zamkniesz pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do poczekalni, powyżej pojawi się czerwony wskaźnik UczestnicyUczestnicy .

Blokowanie lub odblokowywanie zaplanowanego spotkania

Jako prowadzący zaplanowane spotkanie Webex możesz zablokować spotkanie, aby kontrolować, kto może do niego dołączyć. Ta funkcja jest dostępna w przypadku spotkań i szkoleń Webex .

1

Aby zablokować zaplanowane spotkanie, dotknij Więcej > Zablokuj spotkanie .

2

Aby odblokować zaplanowane spotkanie, dotknij Więcej > Odblokuj spotkanie .

Zarządzaj poczekalnią swojego pokoju osobistego

Jeśli zablokujesz pokój osobisty, Ty i współprowadzący otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. Gdy więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie zostanie zaktualizowane, informując o liczbie uczestników i musisz zarządzać poczekalnią z panelu Uczestnicy.
1

Aby zobaczyć uczestników czekających w poczekalni pokoju osobistego, dotknij opcji UczestnicyUczestnicy , a następnie dotknij powiadomienia.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć, na podstawie informacji podanych obok ich nazwisk:

 • Wewnętrzne — Uwierzytelniony uczestnik w tej samej organizacji Webex co prowadzący spotkanie.

 • Zewnętrzne — Uwierzytelniony uczestnik spoza organizacji Webex prowadzącego spotkanie.

 • Niezweryfikowany — Nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla Wewnętrzne i Zewnętrzne uczestników.

3

Wybierz uczestników, których chcesz dopuścić, a następnie dotknij Wpuść aby umożliwić im dołączenie lub Usuń aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo uniewinnić kogoś od udziału w spotkaniu, wybierając go z panelu Uczestnicy i dotykając Przenieś do poczekalni .

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Dotknij Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij Opuść spotkanie aby opuścić spotkanie.
 • Jeśli jesteś prowadzącym, dotknij Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich .

 

Jeśli jesteś prowadzącym spotkanie i chcesz je opuścić, ale zezwolić na jego kontynuowanie, najpierw przypisz uprawnienia prowadzącego innemu uczestnikowi.

Jeśli jesteś współprowadzącym spotkanie, możesz je opuścić lub zakończyć. Spotkania prosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.

Wyciszanie i wyłączanie wyciszenia uczestników

Zmień opcje połączenia audio

1

Dotknij Więcej > Zmień połączenie audio .

2

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Użyj Internetu do audio —korzystaj z planu transmisji danych 3G lub 4G, chyba że korzystasz z Wi-Fi . Dołączając do konferencji audio korzystającej wyłącznie z Webex Audio lub VoIP, korzystasz z dźwięku szerokopasmowego.

   

  Jeśli uczestnik, który nie ma dźwięku szerokopasmowego, dołącza do spotkania korzystającego z tego typu dźwięku, jakość dźwięku jest obniżana dla wszystkich uczestników. Usługa Webex Meetings nie wyświetla ostrzeżenia przed obniżeniem jakości.

 • Zadzwoń do mnie —wprowadź swój numer telefonu, aby spotkanie się z Tobą skontaktowało.

   

  Jeśli włączono Automatycznie zadzwoń do mnie w ustawieniach aplikacji połączenia będą odbierane automatycznie.

 • Zadzwoń —wprowadź wyświetlony numer dostępowy. Dotknij Globalne numery dostępowe , aby wyświetlić listę numerów dostępowych z innych regionów.
 • Rozłącz dźwięk —opuść konferencję audio.

Zmiana opcji połączenia wideo

Jeśli podczas spotkania włączysz wideo, zostanie wyświetlona zielona kropka .

1

Podczas połączenia lub spotkania dotknij Wideo > Zamień kamerę aby wybrać używanie przedniej lub tylnej kamery urządzenia.

2

Aby wyłączyć wideo, dotknij Wideo , a następnie dotknij Zatrzymaj mój film aby wyłączyć wideo.

Zmień tło wideo

Podczas spotkania można rozmyć tło lub ustawić tło wirtualne, aby uczestnicy spotkania mogli skupić się na Tobie. Gdy zmienisz tło, pozostaniesz w centrum uwagi, podczas gdy otoczenie zostanie zmienione.

Aby uzyskać więcej informacji na temat teł wirtualnych, zobacz Korzystanie z wirtualnego tła w pakiecie Webex Meetings .

Wyszukaj uczestników

Aby wyszukać uczestników, dotknij Uczestnicy i na pasku wyszukiwania wprowadź nazwę uczestnika, którego chcesz znaleźć.

Wysyłaj wiadomości na czacie

1

Aby wysłać prywatną wiadomość czatu, dotknij Uczestnicy a następnie stuknij adresata wiadomości.

2

Dotknij Czat , wprowadź wiadomość i dotknij Wyślij .

3

Aby wysłać wiadomość do wszystkich uczestników, dotknij Uczestnicy a następnie dotknij Czat .

4

Wprowadź wiadomość i dotknij Wyślij .

5

Dotknij Wstecz aby zamknąć okno czatu.

Zmień role uczestników

1

Aby zmienić czyjąś rolę na spotkaniu, dotknij Uczestnicy , a następnie dotknij uczestnika, dla którego chcesz zmienić rolę.

2

Dotknij Ustaw prezentera , Ustaw jako prowadzącego , lub Ustaw współprowadzącego .


 

Jeśli włączysz Każdy może udostępniać podczas planowania spotkania uczestnicy mogą: udostępnianie treści w dowolnym momencie. Jako prowadzący zaplanowane spotkanie Webex możesz wyłączyć Każdy może udostępniać aby umożliwić udostępnianie zawartości podczas spotkań tylko prezenterowi.

Zmień wyświetlane nazwy uczestników

Jako prowadzący możesz zmienić wyświetlane nazwy użytkowników dodzwaniających.

1

Dotknij UczestnicyIkona uczestników a następnie stuknij uczestnika, którego nazwę chcesz zmienić.

2

Dotknij Zmień nazwę a następnie edytuj ich nazwę w celu lepszej identyfikacji.


 

Zmiana nazwy uczestnika zostanie odzwierciedlona u wszystkich uczestników spotkania.

Zaproś więcej uczestników

1

Dotknij UczestnicyUczestnicy a następnie dotknij Zaproś .

2

Dotknij Zaproś przez e-mail , a następnie wprowadź adresy e-mail uczestników, których chcesz zaprosić, lub dotknij Wybierz osoby zaproszone aby dodać uczestników z kontaktów na urządzeniu.

3

Po zakończeniu dotknij Gotowe .

Udostępnianie i dodawanie adnotacji do treści

Nagraj spotkanie

Jako prowadzący lub współprowadzący możesz nagrywaj spotkania z urządzenia mobilnego do chmury . Po zakończeniu nagranego spotkania otrzymasz powiadomienie e-mail o dostępie do nagrania. Dostęp do nagrań można również uzyskać z poziomu Nagrania w aplikacji mobilnej.


 

Edytuj nazwy nagrań, przechodząc do Nagrania strona, dotykanie Więcej opcji , a następnie dotykając Edytuj nazwę .

Włączanie i wyłączanie trybu tylko audio

W trybie Tylko dźwięk pozostajesz połączony z częścią audio spotkania i nie możesz wysyłać ani odbierać wideo. W ten sposób możesz wydłużyć czas pracy baterii urządzenia i wydłużyć czas trwania spotkania.

1

Po nawiązaniu połączenia z częścią audio spotkania dotknij Więcej opcji > Zaawansowane > Tryb tylko audio .

2

Aby wyłączyć tryb Tylko dźwięk, przesuń palcem w prawo.


 

Jeśli włączysz tryb Tylko dźwięk, gdy jest wyciszony, pozostaniesz wyciszony.

Aplikacja może również wykryć, czy bateria urządzenia wyczerpie się przed zaplanowaną godziną zakończenia aktywnego spotkania, i zaproponować przełączenie na tryb Tylko dźwięk.

Użyj People Insights

Blokowanie i odblokowywanie pokoju osobistego

Uczestnicy nie mogą wejść do pokoju osobistego, gdy Cię tam nie ma. Po wejściu do pokoju osobistego możesz kontrolować, kto może do niego wejść.

1

Aby zablokować pokój osobisty, dotknij opcji Więcej opcji > Zamknij pokój .

2

Aby odblokować pokój osobisty, dotknij opcji Więcej opcji > Odblokuj pokój .


 

Gdy zamkniesz pokój osobisty, a uczestnik wejdzie do poczekalni, powyżej pojawi się czerwony wskaźnik UczestnicyUczestnicy .

Zarządzaj poczekalnią swojego pokoju osobistego

Jeśli zablokujesz pokój osobisty, Ty i współprowadzący otrzymacie powiadomienie, gdy uczestnicy spróbują dołączyć do spotkania. Jeśli w poczekalni czeka tylko jedna osoba, możesz ją wpuścić lub usunąć z powiadomienia. Gdy więcej osób czeka w poczekalni, powiadomienie zostanie zaktualizowane, informując o liczbie uczestników i musisz zarządzać poczekalnią z panelu Uczestnicy.
1

Aby zobaczyć uczestników czekających w poczekalni pokoju osobistego, dotknij opcji UczestnicyUczestnicy , a następnie dotknij powiadomienia.

2

Przejrzyj listę uczestników oczekujących na dołączenie i wybierz, kogo chcesz przyjąć lub usunąć, na podstawie informacji podanych obok ich nazwisk:

 • Wewnętrzne —uwierzytelniony uczestnik w tej samej organizacji Webex co prowadzący spotkanie.

 • Zewnętrzne —uwierzytelniony uczestnik spoza organizacji Webex prowadzącego spotkanie.

 • Niezweryfikowany —nieuwierzytelniony uczestnik.


 

Nazwa domeny jest wyświetlana dla Wewnętrzne i Zewnętrzne uczestników.

3

Wybierz uczestników, których chcesz dopuścić, a następnie dotknij Wpuść aby umożliwić im dołączenie lub Usuń aby uniemożliwić im dołączenie do spotkania.

Możesz tymczasowo uniewinnić kogoś od udziału w spotkaniu, wybierając go z panelu Uczestnicy i dotykając Przenieś do poczekalni .

Opuszczanie lub kończenie spotkania

Dotknij Zakończ lub opuść spotkanie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dotknij Opuść spotkanie aby opuścić spotkanie.
 • Jeśli jesteś prowadzącym, dotknij Opuść spotkanie lub Zakończ spotkanie dla wszystkich .

 

Jeśli jesteś prowadzącym spotkanie i chcesz je opuścić, ale zezwolić na jego kontynuowanie, najpierw przypisz uprawnienia prowadzącego innemu uczestnikowi.

Jeśli jesteś współprowadzącym spotkanie, możesz je opuścić lub zakończyć. Spotkania prosi o potwierdzenie, czy chcesz zakończyć spotkanie dla wszystkich.