1

Gå till Möten.

2

Klicka på ett möte på listan för att se information om det. Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.


 

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.

3

Klicka på Delta i mötesinformationen för att delta i mötet.

Knappen Delta visas fem minuter före den schemalagda starttiden.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

5

Klickaför att ansluta till ett videosystem.

6

Klicka på Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta varierar. Detta beror också på kontotyp för personen som skapade utrymmet som associeras med mötet. Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

1

Gå till Möten.


 

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats. Möten från kalendern på din lokala enhet visas också.

2

Tryck på ett möte för att se sidan med mötesinformation, gå till Översikt och tryck på Delta för att delta i mötet.

Knappen Delta visar antalet minuter till den schemalagda starttiden.


 

För mer information om ditt möte:

 • Översikt – se grundläggande mötesinformation, till exempel:

  Mötestitel, tid, datum, namn på associerat utrymme och mötets Delta-knapp.

  Lista över inbjudna – tryck på en person för att visa dennes kontaktkort.

 • Deltagandeinformation – se en fullständig lista med information om mötesdeltagande:

  Möteslänk, mötesnummer och möteslösenord.

  Alternativen Delta från videosystem och Delta via telefon.

 • Beskrivning – se en dagordning, om den tillhandahålls av mötesorganisatören.

3

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.

4

Knacka på Delta.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta varierar. Detta beror också på kontotyp för personen som skapade utrymmet som associeras med mötet. Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

1

Gå till Möten.

2

Klicka på Delta bredvid mötet som du vill delta i.


 

Om du inte ser knappen Delta kan du ändå delta i mötet från mötesinformationen. Klicka på ett möte i listan för att se detaljer, klicka på Mötesbeskrivning och kopiera sedan möteslänken. Se Visa kommande möten för mer information om din möteslista.

Om du använder Cisco Webex-kalendertjänsten för hybrid visas möten från din Microsoft Exchange-kalender, Microsoft 365-kalender eller Google Kalender för G Suite utöver möten som schemalagts från din Webex-plats.

Om du har problem med att delta i ett möte kopplat till ett utrymme kan det bero på att antalet personer som kan delta i ett möte kopplat till ett utrymme varierar. Detta beror också på kontotyp för personen som skapade utrymmet som associeras med mötet. Se Mötesfunktioner och mötessponsorer för mer information.

3

Klicka på Öppna Cisco Webex Meetings om du uppmanas till det.


 

Du kan även delta från din webbläsare genom att klicka på Delta via din webbläsare.

4

Välj dina ljud- och videoinställningar innan du deltar i mötet.


 

Om du deltar från din webbläsare kan du behöva ge webbläsaren behörighet att använda kameran och mikrofonen.

5

Klicka på Delta eller Delta i möte.


 

Ditt möte krypteras från slutpunkt till slutpunkt automatiskt.