Tento článek se nevztahuje na zařízení DX 70 a DX 80.

1

V zařízení nasdílejte obrazovku přenosného počítače nebo mobilního telefonu. V tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově, a tento článek popisuje sdílení obrazovky s pomocí kabelu HDMI.

2

Klepnutím na ikonu v levém dolním rohu obrazovky začněte psát poznámky. Pokud se nezobrazí, klepněte na obrazovku. Funkce kreslení se může otevřít až za několik sekund.

3

Až budete s poznámkami hotovi a připraveni k odeslání, klepněte na tlačítko .4

Zadejte e-mailové adresy osob, kterým chcete obrázek s poznámkami odeslat.

E-mail obsahující obrázek s poznámkami je dostupný několik minut po odeslání. Příjemce obdrží e-mail obsahující soubor .pdf s poznámkami.