מאמר זה אינו חל על DX 70 ו-DX 80 התקנים.

1

שתף את מסך המחשב הנישא או הטלפון הנייד במכשיר. קרא מאמר זה כדי ללמוד כיצד לבצע אותו באופן אלחוטי ומאמר זה עם כבל HDMI.

2

הקש על בפינה השמאלית התחתונה של המסך כדי להתחיל ביאור. אם הוא אינו נראה לעין, הקש פעם אחת על המסך. ייתכן שפתיחת פונקציית הציור תימשך מספר שניות.

3

כשתסיים את הביאור ואתה מוכן לשליחה, הקש על .4

הזן את כתובת הדואר האלקטרוני של האנשים שאליהם ברצונך לשלוח את התמונה המוערת.

הדואר האלקטרוני שמכיל את התמונה המוערת זמין מספר דקות לאחר שליחתה. הנמען מקבל דואר אלקטרוני עם קובץ pdf של הביאור.