Ovaj članak se ne primenjuje na DX 70 i DX 80 uređaje.

1

Delite ekran laptop računara ili mobilnog telefona na uređaju. Pročitajte ovaj članak da biste saznali kako da to uradite bežično i ovaj članak pomoću HDMI kabla.

2

Dodirnite U donjem levom uglu ekrana da biste počeli da komentarišete. Ako nije vidljiv, dodirnite ekran jednom. Otvaranje funkcije crtanja može potrajati nekoliko sekundi.

3

Kada završite sa komentarisanjem i budete spremni za slanje, tapnite .4

Unesite e-adresu osoba kojima želite da pošaljete komentarisanu sliku.

E-poruka koja sadrži komentarisanu sliku dostupna je nekoliko minuta nakon što je poslata. Primalac dobija e-poruku sa .pdf datotekom beleške.