Ten artykuł nie dotyczy urządzeń DX 70 i DX 80

1

Udostępnij wyświetlacz komputera przenośnego lub telefonu komórkowego na urządzeniu. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.

2

Wybierać W lewym dolnym rogu ekranu, aby rozpocząć dodawanie adnotacji Jeśli nie jest widoczny, dotknij ekranu raz. Otwarcie funkcji rysowania może potrwać kilka sekund.

3

Po zakończeniu umieszczania adnotacji możesz rozpocząć od ich momentu, dotknij ikony .4

Wprowadź adresy e-mail osób, do których chcesz wysłać obraz z adnotacjami.

E-mail zawierający opatrzony komentarzem obraz jest dostępny po kilku minutach od wysłania. Odbiorca otrzymuje wiadomość e-mail z plikiem .pdf z adnotacją.