V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

Zvolte, jestli chcete uskutečnit audiohovor nebo videohovor, a pak vyberte pracovní číslo dané osoby, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa .


 

Pokud máte více telefonních linek (pouze Unified CM), můžete změnit aktivní linku pro volání.

Po připojení hovoru získáte mírně odlišné možnosti v závislosti na tom, zda zvolíte něčí pracovní číslo, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa.

Pokud jste jako videohovor zavolali na jejich pracovní číslo nebo adresu videa, můžete video zapnout a vypnout, a pokud je k dispozici, sdíletobrazovku.

Pokud jste si ale vybrali něčí mobilní číslo, hovor probíhá jako běžný telefonní hovor pouze se zvukem, což znamená, že video nemůžete zapnout ani sdílet obrazovku.

S pracovními čísly, mobilními čísly nebo adresou videa můžete kliknutím získat přístup k pokročilým funkcím volání. Hovor můžete přidržet nebo osobu převést na někoho jiného. U některých konfigurací můžete také sloučit hovory nebo zahájit konferenční hovor.


 

Pokud správce povolil zabezpečení hovorů pro vaši organizaci, zobrazí se v pravém horním rohu okna volání oznámení, že hovor je zabezpečený.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

Vyberte pracovní číslo osoby, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa a potom klepněte na nebo , v závislosti na vaší konfiguraci. Pokud klepnete na hovor, připojí se pouze zvuk a nebudete ho moct přepnout na video.


 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při uskutečnění zvukového hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a vyberte Nastavení zvuku.

V aplikaci Webex můžete volat z mnoha různých míst. Stačí se podívat na ikony zvukového hovoru nebo videohovoru, kdykoli posíláte přímouzprávu, díváte se na kartu kontaktu nebozadáváte jméno nebo e-mailovou adresu do vyhledávacího panelu.

Pokud jste nastaveni s telefonní službou, jako je Unified CM, Volání Webex nebo Volání hostované poskytovatelem služeb, máte také přístup k číselníku a můžete odtud volat. Stačí kliknout a zadat jméno osoby, e-mailovou adresu nebo adresu videa (například pro zařízení místnosti) do číselníku.

Vyberte pracovní číslo osoby, číslo mobilního telefonu nebo adresu videa a potom klepněte na nebo , v závislosti na vaší konfiguraci. Pokud klepnete na hovor, připojí se pouze zvuk a nebudete ho moct přepnout na video.


 

Při videohovoru se ve výchozím nastavení používá reproduktor. Při uskutečnění zvukového hovoru se ve výchozím nastavení používá sluchátko. Chcete-li přepnout zvuk hovoru, klepněte a proveďte výběr.