Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

Velg om du vil gjøre det til en lyd- eller videosamtale, og velg deretter personens arbeidsnummer, mobilnummer eller videoadresse.


 

Hvis du har flere telefonlinjer (bare Unified CM), kan du endre den aktive linjen for å ringe.

Når samtalen er koblet til, får du litt forskjellige alternativer avhengig av om du velger noens arbeidsnummer, mobilnummer eller videoadresse.

Hvis du har ringt jobbnummeret eller videoadressen deres som en videosamtale, kan du slå videoen av og på og, hvis den er tilgjengelig, dele skjermen.

Men hvis du har valgt noens mobilnummer, går samtalen gjennom som en vanlig telefonsamtale med bare lyd, noe som betyr at du ikke kan slå på videoen eller dele skjermen.

Med enten arbeidsnumre, mobilnumre eller videoadresse kan du klikke for å få tilgang til avanserte anropsfunksjoner. Du kan sette samtalen på vent eller overføre personen til noen andre. Med noen konfigurasjoner kan du også slå sammen samtaler eller starte entelefonkonferanse.


 

Hvis administratoren har aktivert samtalesikkerhet for organisasjonen, ser du øverst til høyre i anropsvinduet, slik at du vet at samtalen er sikker.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

Velg personens arbeidsnummer, mobilnummer eller videoadresse, og trykk deretter eller , avhengig av konfigurasjonen. Hvis du trykker på anropet, kobles bare lyd til, og du kan ikke bytte til video.


 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyd i samtalen, trykker du og deretter Lydinnstillinger.

Du kan ringe fra mange forskjellige steder i Webex App. Bare se etter lyd- eller videosamtaleikonene når du sender en direktemelding , ser på etkontaktkort eller skriver inn et navn elleren e-postadresse i søkefeltet.

Hvis du er konfigurert med en telefontjeneste, for eksempel Unified CM, Webex Calling eller Calling som driftes av en tjenesteleverandør, har du også tilgang til et talltastatur og kan ringe derfra. Bare klikk på og skriv inn en persons navn, e-postadresse eller videoadresse (for eksempel for en romenhet) på talltastaturet.

Velg personens arbeidsnummer, mobilnummer eller videoadresse, og trykk deretter eller , avhengig av konfigurasjonen. Hvis du trykker på anropet, kobles bare lyd til, og du kan ikke bytte til video.


 

Når du foretar en videosamtale, brukes høyttaleren som standard. Når du foretar et lydanrop, brukes øretelefonen som standard. Hvis du vil bytte lyd i samtalen, trykker du og foretar deretter valget.