Recording chapters

Můžete vytvářet kapitoly pro síťové nahrávky MP4 zaměřené na video ve formátu MP4, které jste nahráli v cloudu.


 
Pokud jste sdíleli video soubor pomocí Sdílet soubor , záznam MP4 se neuloží ve formátu zaměřeném na video.

Tato funkce vyžaduje platformu Webex video verze 2.0. Pokud nevíte, kterou verzi platformy videa používáte, můžete zjistit číslo verze Webex Meetings . Pro záznamy, které nahrajete do počítače, nelze vytvářet kapitoly.

1

Přihlaste se k web Webex , přejít na Záznamy a vyberte záznam.

2

V Kapitola klikněte na pole kapitoly a poté zadejte časová razítka a názvy kapitol, které chcete přidat.


 

Kapitoly zformátujte pomocí minut a sekund (mm:ss) nebo hodin, minut a sekund (hh:mm:ss) pro časové razítko, po němž následuje název kapitoly. Každá kapitola musí být na vlastním řádku a první kapitola musí mít časové razítko 00:00. Příklad:

00:00 Úvod

04:30 Briefing

01:04:23 Shrnutí

3

Klikněte na možnost Uložit.


 
Chcete-li upravit kapitoly záznamu, klikněte na ikonu tužky, přidejte nebo odeberte kapitoly ze seznamu a potom vyberte Uložit .
Každý, kdo si přehraje záznam, může kliknutím na název kapitoly přejít na ni nebo ji vybrat na panelu průběhu videa.