Poglavlja snimka

Možete da kreirate poglavlja za MP4 snimke zasnovane na video-centrici koje ste snimili u oblaku u MP4 formatu.


 
Ako ste delili video datoteku koristeći Deljenu datoteku, MP4 snimanje se ne čuva u video-centričkom formatu.

Ova funkcija zahteva Webex video platformu verzije 2.0. Ako ne znate koju verziju video platforme koristite, možete da pronađete broj Webex Meetings verzije. Ne možete da kreirate poglavlja za snimke koje snimate na računaru.

1

Prijavite se Webex sajt, idite na "Snimci " i odaberite snimak.

2

Na kartici " Poglavlje" kliknite na polje za poglavlje, a zatim unesite vremenske oznake i imena poglavlja koje želite da dodate.


 

Formatirajte poglavlja pomoću minuta i sekundi (mm:ss) ili sati, minuta i sekundi (hh:mm:ss) za vremensku oznaku, a zatim i ime poglavlja. Svako poglavlje mora biti na sopstvenoj liniji, a prvo poglavlje mora imati vremensku oznaku 00:00. Na primer:

Uvod u 00:00

04:30 Sastanak

01:04:23 Rezime

3

Kliknite na Sačuvaj.


 
Da biste uredili poglavlja snimka, kliknite na ikonu olovka, dodajte ili uklonite poglavlja sa liste, a zatim izaberite sačuvaj.
Svako ko reprodukuje snimak može da klikne na ime poglavlja da biste ga otvorili ili ga izabrali iz trake za video tok.