Recording chapters

Du kan skapa kapitel för videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar som du har spelat in i molnet i MP4-format.


 
Om du delade en videofil med Dela fil , sparas inte MP4-inspelningen i det videocentrerade formatet.

Den här funktionen kräver version 2.0 av Webex-videoplattformen. Om du inte vet vilken videoplattformsversion du använder kan du göra det hitta ditt Webex Meetings . Du kan inte skapa kapitel för inspelningar som du spelar in på din dator.

1

Logga in på din Webex-plats , gå till Inspelningar och välj en inspelning.

2

I Kapitel klickar du på kapitelrutan och anger sedan de tidsstämplar och kapitelnamn som du vill lägga till.


 

Formatera dina kapitel med minuter och sekunder (mm:ss) eller timmar, minuter och sekunder (hh:mm:ss) som tidsstämpel, följt av namnet på kapitlet. Varje kapitel måste vara på en egen rad och det första kapitlet måste ha tidsstämpeln 00:00. Till exempel:

00:00 Intro

04:30 Briefing

01:04:23 Sammanfattning

3

Klicka på Spara.


 
För att redigera inspelningskapitlen klickar du på pennikonen, lägger till eller tar bort kapitel från listan och väljer sedan Spara .
Alla som spelar upp inspelningen kan klicka på ett kapitelnamn för att gå till det eller välja det i videons förloppsindikator.