Vyberte možnosti Zobrazit > Použít·dosažitelné·ikony·stavu·dostupnosti.

Standardní ikony a ikony s usnadněním přístupu najdete v následující tabulce:
Standardní ikona Ikona s usnadněním přístupu Popis

K dispozici

Pryč

Nerušit

Není k dispozici

Vyberte možnosti Jabber > Předvolby > Stav > Použít·dosažitelné·ikony·stavu·dostupnosti.

Standardní ikony a stavové ikony s usnadněním přístupu najdete v následující tabulce:
Standardní ikona Ikona s usnadněním přístupu Popis

K dispozici

Pryč

Nerušit

Není k dispozici

Klepněte na tlačítko možnosti Nastavení > Zobrazení a pak zapněte možnost Ikony s usnadněním přístupu.

Standardní ikona Ikona s usnadněním přístupu Popis

K dispozici

Pryč

Nerušit

Offline