Velg vis > Vis tilgjengelige tilstede værelses ikoner.

Følgende tabell viser standard-og tilgjengelig-ikoner:
Standard ikon Tilgjengelighets ikon Beskrivelse

Tilgjengelig

Borte

Ikke forstyrr

Utilgjengelig

Velg Jabber > preferanser > status > bruke tilgjengelige tilstedeværelse-ikoner.

Følgende tabell viser standard-og tilgjengelighets status ikoner:
Standard ikon Tilgjengelighets ikon Beskrivelse

Tilgjengelig

Borte

Ikke forstyrr

Utilgjengelig

Trykk på innstillinger > Vis og slå deretter på tilgjengelighets ikoner.

Standard ikon Tilgjengelighets ikon Beskrivelse

Tilgjengelig

Borte

Ikke forstyrr

Frakoblet