Karta Zvuk a video

1

Na levém navigačním panelu vyberte Předvolby a pak kartu Zvuk a video.

2

Upravte nastavení typu zvukového připojení.

3

Vyberte, zda chcete účastníkům zobrazit bezplatné číslo nebo globální číslo volání.

4

Vedle položky Vstupní a výstupnítón zvolte indikátor, který chcete slyšet, když někdo vstoupí do zvukové části schůzky nebo ji ukončí. Chcete-li vypnout signály a oznámení názvů, vyberte možnost Žádný tón.


 

Pokud je při použití možnosti Webex Audio vybraná volba Oznamovat název, ti, kteří se připojují pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nemají možnost nahrávat a oznamovat své jméno.

5

Nastavte výchozí číslo volání pro relace, které hostujete nebo navštěvujete.

Nastavte až dvě čísla pro volání, která se mají zobrazit při připojení:

  • Pro vás a vaše účastníky, když jste hostitelem schůzky.

  • Pro tebe, jen když nejsi hostitel schůzky.

6

Do pole Moje telefonní čísla zadejte telefonníčísla, která budou schůzky webexu používat k ověření. Tato čísla se zobrazí, když se pomocí možnosti Volat já připojíte ke zvuku na schůzkách.

7

Zadejte PIN hostitele, pokud chcete zahájit schůzku v osobní místnosti telefonicky nebo video systémem nebo naplánovanou schůzku telefonicky.

8

Pokud chcete sekundární úroveň ověřování telefonu, zadejte zvukový kód PIN.

9

Chcete-li použít osobní konferenční schůzku webexu (PCN), klepněte na tlačítko Generovat účet .

10

Pokud se chcete ke schůzkám připojit rychleji, zaškrtněte políčko Automaticky se připojit ke zvuku pomocí počítače.

Nyní, když zahájíte schůzku na tomto webu nebo se k ní připojíte, zvuk se automaticky připojí k počítači.

11

Přidejte podrobnosti o video systémech, jako je název video systému a adresa videa. Můžete přidat až tři video systémy.

12

Klepněte na příkaz Uložit.