Fanen Lyd og video

1

Vælg Præferencer fra venstre side navigationsbjælke og vælg derefter fanen Lyd og video.

2

Rediger indstillingerne for din lydtilslutningstype.

3

Vælg, om du vil vise et gratisnummer eller vise et globalt opkaldsnummer til mødedeltagere.

4

Ved siden af Indgangs- og udgangslyd skal du vælge den indikator, du vil høre, når nogen kommer ind i eller forlader lyddelen af mødet. For at slå biplyde og navnemeddelelser fra skal du vælge Ingen tone.


 

Ved brug af valgmuligheden Webex-lyd, hvis funktionen Annoncer navn er valgt, får de, der deltager ved hjælp af valgmuligheden Brug computer til lyd, ikke mulighed for at optage og oplyse deres navn.

5

Indstil standardindstillingen indgående opkaldsnummer sessioner du er vært for eller deltager i.

Opsæt op til to opkaldsnumre, der skal vises, når du deltager:

  • For dig og dine deltagere, når du er mødevært.

  • Kun for dig, når du ikke er mødeværten.

6

Under Mit Telefonnumreskal du indtaste telefonnumrene, som Webex Meetings vil bruge til at godkende dig. Disse numre vises, når du bruger valgmuligheden Ring mig op for at tilslutte til lyd i møder.

7

Indtast en værtspinkode, hvis du vil starte et møde i et personligt lokale via telefon eller videosystem eller planlagt møde via telefon.

8

Indtast en lydpinkode, hvis du ønsker et sekundært niveau for telefonbekræftelse.

9

Hvis du vil bruge et Webex Personlig konference-møde (PCN), skal du klikke på Generér en konto.

10

Hvis du vil deltage hurtigere i møder, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilslut automatisk til lyd ved hjælp af computer.

Når du starter eller deltager i et møde på dette websted, opretter din lyd automatisk forbindelse til din computer.

11

Tilføj detaljer for videosystemer såsom videosystemets navn og videoadresse. Du kan tilføje op til tre videosystemer.

12

Vælg Gem.