Tabblad Audio en video

1

Selecteer Voorkeuren in het linker navigatiebalk en selecteer vervolgens het tabblad Audio en video.

2

Bewerk de instellingen voor het type audioverbinding.

3

Selecteer of u een gratis nummer wilt weergeven of een nummer internationaal inbelnummer deelnemers wilt weergeven.

4

Kies naast Toon voor toegang en afsluiten de geluidsinvoer die u wilt horen wanneer iemand het audiogedeelte van de vergadering binnenkomt of deze verlaat. Als u piepjes en meldingen van namen wilt uitschakelen, selecteert u Geen toon.


 

Als de optie Webex-audio Naam aankondigen is geselecteerd, krijgen personen die deelnemen via de optie Computer gebruiken voor audio niet de optie om hun naam op te nemen en aan te kondigen.

5

Stel de standaardinstellingen inbelnummer voor de sessies die u host of bij wonen.

Stel maximaal twee in belnummers in die worden weergegeven bij deelname:

  • Voor u en uw deelnemers als u de host van de vergadering bent.

  • Alleen voor u als u niet de host van de vergadering bent.

6

Voer onder Mijn Telefoonnummers de telefoonnummers in die Webex Meetings gebruiken om u teverifiëren. Deze nummers worden weergegeven wanneer u de optie Bel mij gebruikt om verbinding te maken met audio in vergaderingen.

7

Voer een hostpinkaart in als u een vergadering in een persoonlijke ruimte wilt starten via een telefoon of videosysteem geplande vergadering vergadering via de telefoon.

8

Voer een audiopin code in als u een tweede niveau van telefoonverificatie wilt.

9

Als u een Webex persoonlijke conferentie vergadering (PCN) wilt gebruiken, klikt u op Een account genereren.

10

Als u sneller aan vergaderingen wilt deelnemen, schakelt u het selectievakje Automatisch verbinding maken met audio via de computer in.

Wanneer u vervolgens op deze site een vergadering start of aan een vergadering deelneemt, maakt uw audio automatisch verbinding met uw computer.

11

Voeg de details voor de videosystemen toe, zoals de naam van het videosysteem en het videoadres. U kunt maximaal drie videosystemen toevoegen.

12

Selecteer Opslaan.