Soubor můžete vybrat přímo z pole a poté zvolit, kdo jej může zobrazit, po jeho sdílení v prostoru.

1

V oblasti zpráv klikněte na Přílohaa pak zvolte Sdílet z pole.

2

Vyberte soubor v poli Box a klepněte na tlačítko .

3

Pak se rozhodněte, kdo může soubor v prostoru zobrazit:

  • Kdokoli– Soubor může zobrazit kdokoli, včetně lidí mimo vaši organizaci.
  • Lidé ve vaší organizaci– Soubor mohou zobrazit pouze lidé ve vaší organizaci.
  • Uživatelé s existujícímpřístupem – Webex používá již nastavená oprávnění pro zobrazení souboru v poli.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor zobrazit ani zobrazit náhled miniatury.

4

Prováděte výběr a klepněte na tlačítko Použít.

5

Potom stisknutím klávesy Enter odešlete odkaz.

Soubor můžete vybrat přímo z pole a poté zvolit, kdo jej může zobrazit, po jeho sdílení v prostoru.

1

V oblasti zpráv klepněte na Příloha apotom klepněte na Sdílet zpole.

2

Vyberte soubor v poli a klepněte na tlačítko Použít.

3

Klepnutím odešlete odkaz.

Když lidé nemají k souboru přístup, uvidí název souboru, ale nemohou soubor zobrazit ani zobrazit náhled.