• Standardní text o používání zařízení nelze přizpůsobit.

  • Použití vlastního textu na úrovni organizace přepíše text přidaný v jednotlivých zařízeních.

Vlastní oznámení není podporováno na následujících zařízeních:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Sdílení pomocí služby Webex

  • Cisco IP telefony

  • Adaptéry analogového telefonu

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Nastavení. Poté přejděte dolů na položku Podpora.

2

Vyberte možnost Definovat vlastní text podpory pro všechna zařízení a přidejte vlastní zprávu, například kontaktní údaje na místního pracovníka podpory. Výběrem možnosti Uložit použijete vlastní text.

Pokud použijete vlastní text na úrovni organizace, text přidaný do jednotlivých zařízení se přepíše.

1

V zobrazení zákazníka v centru Control Hub přejděte do části Zařízení a vyberte zařízení, ke kterým chcete přidat vlastní text.

2

Klikněte na tlačítko Upravit a vyberte položku Konfigurace zařízení. Přejděte do nabídky Uživatelské rozhraní > Vlastní zpráva a napiště zprávu, kterou chcete přidat. Potom klikněte na tlačítko Další a Použít, abyste změnu uložili.