• Standardni tekst o korišćenju uređaja ne može da se prilagodi.

  • Primena prilagođenog teksta na organizacionom nivou nadjačava tekst dodat na pojedinačnim uređajima.

Prilagođeno obaveštenje nije podržano na sledećim uređajima:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP telefoni

  • Analogni telefonski adapteri

1

Sa korisničkog prikaza u Kontrolnom čvorištu, idite na Uređaji i kliknite na Podešavanja. Zatim pređite na Podršku.

2

Izaberite Definiši prilagođeni tekst podrške za sve uređaje i dodajte prilagođenu poruku, kao što su kontakt podaci za lokalnu osobu za podršku. Izaberite Sačuvaj da biste primenili prilagođeni tekst.

Ako primenite prilagođeni tekst na organizacionom nivou, tekst dodat na pojedinim uređajima je poništen.

1

Sa korisničkog prikaza u Kontrolnom centru, idite na Uređaji i izaberite uređaj ili uređaje na koje želite da dodate prilagođeni tekst.

2

Kliknite na Izmeni i izaberite Podešavanja uređaja. Idite na Korisnički interfejs > Prilagođena poruka i unesite poruku koju želite da dodate. Zatim izaberite Sledeće i Primeni da biste sačuvali promenu.