• Standardteksten om hvordan du bruker enheten kan ikke tilpasses.

  • Bruk av tilpasset tekst på organisasjonsnivå overstyrer teksten som er lagt til på individuelle enheter.

Egendefinert varsling støttes ikke på følgende enheter:

  • Cisco TelePresence SX10

  • Webex Share

  • Cisco IP-telefoner

  • Analoge telefonadaptere

1

Fra kundevisningen i Control Hub, gå til Enheter og klikk Innstillinger. Bla deretter ned til Brukerstøtte.

2

Plukke ut Definer en tilpasset støttetekst for alle enheter og legg til en egendefinert melding, for eksempel kontaktinformasjon for lokal støtteperson. Plukke ut Lagre for å bruke den egendefinerte teksten.

Hvis du bruker en tilpasset tekst på organisasjonsnivå, overstyres teksten som er lagt til på individuelle enheter.

1

Fra kundevisningen i Control Hub, gå til Enheter og velg enheten eller enhetene du vil legge til en egendefinert tekst til.

2

Klikk Redigere og velg Enhetskonfigurasjoner. Gå til Brukergrensesnitt > Egendefinert melding og skriv inn meldingen du vil legge til. Velg deretter Neste og Søke om for å lagre endringen.