Digitální podpis je k dispozici pro zařízení Cisco Webex, stolní a konverzační skupiny.

Aby se předešlo riziku včasného zhoršení obrazovky, doporučujeme používat digitální podpis v maximálním počtu 12 hodin denně.

Další informace o podporovaných funkcích a omezeních webového modulu najdete v části Osvědčené postupy při použití webového modulu. Pokud narazíte na problém s webovou stránkou, podívejte se do části Řešení problémů.

Nastavení digitálního značení přímo z centra Cisco Webex Control Hub

Webový obsah můžete zobrazit na celé obrazovce na zařízení řady Webex Board nebo Room. Digitální značení umožňuje zobrazit webové stránky na obrazovce, když je zařízení v polobdělém stavu. Pokud má zařízení vlastní tapetu, nemůže se přepnout do polobdělého stavu. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

Možnost aktivace digitálního značení lze nakonfigurovat prostřednictvím centra Cisco Webex Control Hub.

1

V zobrazení zákazník v https://admin.webex.com přejděte na stránku zařízení a v seznamu klepněte na zařízení.


 

Pokud chcete nastavit digitální značení na více zařízeních, vyberte několik zařízení a klikněte na tlačítko Upravit konfigurace na panelu nástrojů.

2

Přejděte na konfigurace a klikněte na digitální podpis.

3

Přepněte na možnost Povolit digitální značení. Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete zobrazit, a zapněte nebo vypněte Interaktivitu. Všimněte si, že interaktivní režim funguje pouze na tabulích Webex.

4

Klepněte na příkaz Uložit.

Ve výchozím nastavení se webová stránka zobrazuje po dobu 120 minut, než zařízení přejde do pohotovostního režimu.

Nastavení digitálního značení z webového portálu

Digitální značení můžete povolit také ve webovém portálu zařízení, kde můžete nastavit další konfigurace. Přečtěte si článek rozšířených nastavení , kde najdete další informace o přístupu. Pokud má zařízení vlastní tapetu, nemůže se přepnout do polobdělého stavu. Pokud chcete nastavit digitální značení, nezapomeňte vypnout vlastní tapetu.

Nejprve v nabídce vlevo vyberte možnost Nastavení. V části konfigurace klepněte na následující položky:

  • > Režim jádra: Chcete-li webový stroj povolit, zvolte zapnuto.

  • > RemoteDebugging: RemoteDebugging umožňuje spustit aplikaci Chrome Developer Console na přenosném počítači. Po použití nezapomeňte vypnout vzdálené ladění. Další informace naleznete v článku Řešení problémů.

Poté pomocí následujících konfigurací nastavte digitální značení:

  • Pohotovostní > přihlášení > zvuk: Zvuk je ve výchozím nastavení vypnutý, ale můžete jej zapnout pomocí této konfigurace. Hlasitost se řídí nastavením hlasitosti videosystému.

  • Pohotovostní > přihlášení > InteractiveMode: Zvolte interaktivní, chcete-li povolit interakci s webovou stránkou. Pokud vyberete možnost Neinteraktivní, budou uživatelé po klepnutí na webovou stránku přesměrováni zpět na domovskou obrazovku.

  • Režim přihlášení > v pohotovostním režimu >: Chcete-li povolit webové zobrazení, zapněte aplikaci.

  • Pohotovostní > přihlášení > RefreshInterval: Webové zobrazení se aktualizuje každých N sekund. Toto nastavení je užitečné pro webové stránky, které se nemohou aktualizovat samy. Toto nastavení se nedoporučuje používat v interaktivním režimu.

  • Adresa Url > podepisující osoby: Zadejte adresu URL webové stránky, kterou chcete na obrazovce zobrazit.

Protože se webová stránka zobrazí na obrazovce dříve, než zařízení přejde do pohotovostního režimu, může být vhodné nastavit následující konfigurace pohotovostního režimu:

  • Pohotovostní > řízení: Zapněte v případě, že má zařízení vstoupit do úsporného režimu, když vypršel časový limit zpoždění. Po vypnutí zařízení nepřejde do pohotovostního režimu.

  • Pohotovostní > zpoždění > 120: Definujte, jak dlouho (v minutách) má zařízení počkat, než přejde do klidového režimu. Doporučujeme nastavit časovač na 120.

  • Pohotovostní > WakeupOnMotionDetection: Pokud je tato možnost vypnuta, je probuzení z režimu spánku zakázáno. Pokud je funkce nastaveno na zapnuto, systém se automaticky probudí z pohotovostního režimu, když do místnosti vstoupí lidé.