Web služby Webex můžete nakonfigurovat tak, aby uživatelé mohli přesunout volání webexu do schůzky.

1

Ujistěte se, že váš webových schůzek je minimálně 41,3 nebo novější.

Chcete-li zkontrolovat verzi schůzky, použijte postup v části Určení verze webu Webex v ovládacím centru Cisco Webex.


 

Přesunutí hovoru do schůzky nebude fungovat v následujících konfiguracích webu Webex Meetings:

2

Povolte plně vybavené prostředí schůzek pro všechny uživatele, kteří chtějí přesouvat hovory na schůzky.

  • S tímto prostředím jsou automaticky povoleni noví zákazníci. Dřívější organizace se musí k tomuto kroku přihlásit. S pokyny se požadujte se svým partnerem nebo CSM.

  • Vzdálení uživatelé přidaní ke schůzce tuto funkci nevyžadují.

3

Uživatelé musí pomocí těchto kroků nastavit výchozí web webexu .