K hovoru můžete přidat osoby, pouze pokud jste nastaveni službu volání, jako je Unified CM, Webex Calling nebo pokud je vaše Volání hostováno poskytovatelem služeb. Pokud si nejste jisti, s čím jste nastaveni, můžete zjistit, jakou službu volání máte.

Počet osob, které můžete přidat k hovoru, závisí na vaší službě volání. Pokud jste nastaveni se službou Unified CM nebo Webex Calling, počet osob, které můžete přidat, závisí na tom, jak pro vás správce nastavil konferenční zdroje. Pokud je vaše volání hostováno poskytovatelem služeb, číslo určí váš poskytovatel služeb (může být mezi 3 a 15).

1

Když s někým voláte, klikněte na možnost Dalšía poté vyberte možnost Konference.

Dejte osobě při prvním hovoru vědět, že bude přidržena.

2

Zadejte číslo nebo jméno a poté zvolte, zda z něj chcete udělat zvuknebo videozavolejte.

3

Vybrata připojte se k těmto dvěma telefonním hovorům.

Všichni se účastní konferenčního hovoru a můžete zobrazit všechny účastníky výběrem možnosti .


 

Konferenci můžete také zahájit, když uskutečňujete hovory se stolním telefonem.

1

Když s někým voláte, klepněte na možnost Dalšía poté vyberte možnost Konference.

Dejte osobě při prvním hovoru vědět, že bude přidržena.

2

Zadejte číslo nebo jméno a vyberte možnost Volat.

3

Vybrata připojte se k těmto dvěma telefonním hovorům.