Osebe lahko dodate v klic samo, če imate nastavljeno klicno storitev, kot je Unified CM, Webex Calling, ali če vaše klice gosti ponudnik storitev. Če niste prepričani, kaj ste nastavili, lahko ugotovite, katero klicno storitev imate.

Število oseb, ki jih lahko dodate v klic, je odvisno od vaše klicne storitve. Če imate nastavljeno Unified CM ali Webex Calling, je število oseb, ki jih lahko dodate, odvisno od tega, kako je skrbnik za vas nastavil konferenčne vire. Če vaš klic gosti vaš ponudnik storitev, število določi vaša storitev Ponudnik (lahko med 3 in 15).

1

Ko ste v klicu z nekom, kliknite večin nato izberite Konferenca.

Osebo v prvem klicu obvestite, da bo postavljena na čakanje.

2

Vnesite številko ali ime in nato izberite, ali želite, da je Avdiooz Videoklic.

3

Izberida združite oba telefonska klica.

Vsi sodelujejo v konferenčnem klicu in z izbiro si lahko ogledate vse udeležence .


 

Konferenco lahko začnete tudi, ko kličite z namiznim telefonom.

1

Ko ste v klicu z nekom, tapnite večin nato izberite Konferenca.

Osebo v prvem klicu obvestite, da bo postavljena na čakanje.

2

Vnesite številko ali ime in nato izberite Pokliči.

3

Izberida združite oba telefonska klica.