Du kan bare legge til personer i samtalen hvis du er satt opp med en anropstjeneste som Unified CM, Webex Calling eller Samtalen din drives av en tjenesteleverandør. Hvis du ikke er sikker på hva du er satt opp med, kan du gjøre det finne ut hvilken ringetjeneste du har .

Antall personer du kan legge til i en samtale, avhenger av ringetjenesten din. Hvis du er konfigurert med Unified CM eller Webex Calling, avhenger antallet personer du kan legge til av hvordan administrator har konfigurert konferanseressurser for deg.Hvis tjenesteleverandøren din er vert for samtalen, bestemmes antallet av tjenesten din Leverandør (kan være mellom 3 og 15).

1

Når du er i en samtale med noen, klikker du Merog velg deretter Konferanse .

Gi personen i den første samtalen beskjed om at vedkommende blir satt på vent.

2

Skriv inn et nummer eller et navn, og velg deretter om du vil gjøre det til et Lydeller Videoringe.

3

Velgfor å slå sammen de to telefonsamtalene.

Alle er i en konferansesamtale, og du kan vise alle deltakerne ved å velge .


 

Du kan også starte en konferanse når du ringe med bordtelefon .

1

Når du er i en samtale med noen, trykker du på Merog velg deretter Konferanse .

Gi personen i den første samtalen beskjed om at vedkommende blir satt på vent.

2

Skriv inn et nummer eller et navn, og velg deretter Ring.

3

Velgfor å slå sammen de to telefonsamtalene.